Senast sagt och gjort

Försvar, säkerhet och beredskap

Försvar, säkerhet och beredskap

Mikael Larsson (C), riksdagens försvarsutskott var på besök i Uddevalla/Lysekil igår. Vi började med ett besök i Uddevalla Hamn för att prata med VDN där om läget för hamnen och utmaningar framöver. Därefter besök på Skaftö deltidsbrandkår i Grundsund. Vi informerade...

Ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil

Ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil

Idag fick jag brev från Länsstyrelsen att jag utsetts till ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil. Monica Andersson är ordinarie ledamot och Linn Nielsen är tillsammans med undertecknad numera ersättare.

Budgetdebatt

Budgetdebatt

Västra Götalands regionfullmäktige har debatterat budget och budgetförutsättningar för år 2024. I måndags var det debatt om regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Jag deltog i debatten om kollektivtrafik. Mitt främsta budskap var att prioritera för att klara...

Bifall till mitt initiativyrkande

Bifall till mitt initiativyrkande

Nämnden för Infrastruktur- och kollektivtrafik hade sammanträde i Skövde i fredags. Mitt initiativyrkande som jag berättat om i tidigare Inlägg var med på dagordningen. Ärendet vann hela nämndens gillande (utom SD) och därmed ska förvaltningen ta fram en karta över...

Replik om Kinnekullebanan

En insändare i Mariestadstidningen gjorde gällande att jag inte ville upprusta Kinnekullebanan, når jag sa att det behövs mer kollektivtrafik och fler busslinjer i staden inför de stora satsningarna. Inget kunde vara mer fel. Här är mitt svar : I Västra...

Om mig:

Är samhällsengagerad sedan ungdomsåren. Jag har jobbat i föreningslivet och politiken under många år men också varit inom handel, sjöfart och egenföretagare. Nu jobbar jag som projektledare i ett Interreg-projekt för Integrerad gränsregion Norge – Sverige med Svinesundskommittén som projektägare.  Tidigare har jag jobbat som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen med det breda uppdraget inom regional utveckling. Är utbildad ekonom och personalvetare.

Jag bor sedan några år i Brastad, Lysekil. Tidigare har jag bott i Kungsbacka, Stockholm, Bryssel och några platser till.  

Jag är invald i regionfullmäktige i Västra Götaland. Är en av Centerpartiets nio ledamöter. Är ledamot i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, så mitt huvudfokus kommer att vara inom detta område i politiken. 

 

Mina viktigaste frågor:

 • Det ska vara smidigt att resa kollektivt, kvalitet och snabbhet ska prioriteras. Du kan leva, jobba och bo i hela regionen.
 • Fortsätt att upprusta Bohusbanan och övriga länsjärnvägar.
 • Bygg klart järnvägen mellan Göteborg och Oslo med EU-finansiering
 • Fler tågstopp i Dalsland, snabbare pendlingstråk i hela länet.
 • Mer resurser behövs till vanliga vägar och bredband,

För att företagen i Västsverige ska fortsätta växa och utvecklas behövs rätt kompetens. Många företag har brist på arbetskraft och nya yrken växer fram. Fler människor behöver omskolas och andra ska gå från arbetslöshet till egen försörjning.

 • Fritt gymnasieval för ungdomar i hela Västra Götaland.
 • Satsa på folkhögskolan och det livslånga lärandet
 • Bidra till Campus Dalsland.
 • Se till att högskolor och universitet har de bästa förutsättningarna.
 • Välkomna fler arbetskraftsinvandrare

Industrier ställer om för att klara konkurrensen och för att leda den gröna omställningen. Linjära arbetsflöden ersätts med cirkulära. Resurser från jord, skog och hav blir allt viktigare.

 

 • Mer grön el och mer lokal elproduktion behövs för att vi ska klara den gröna omställningen.
 • Påskynda elektrifieringen av industrin och transportsektorn.
 • Utveckla nya näringar runt havet. Ge de gröna näringarna bästa förutsättningar att driva starka och livskraftiga företag.

Den vård vi har i Västra Götaland är i världsklass, men vi behöver göra mera för att förbättra tillgängligheten.

 

 • Bygg ut den nära vården, fler ska få en fast läkarkontakt. Fler hemsjukvårdsläkare.
 • Förbättra tillgängligheten och öka valfriheten genom att öppna upp för fler privata vårdgivare.
 • Kompetens och lång erfarenhet ska synas i lönekuvertet

Skriv ett meddelande

11 + 5 =