Senast sagt och gjort

Trafik till och från öarna

Trafik till och från öarna

I lördags medverkade jag vid Bohusläns Skärgårdsråds Kuststämma efter att blivit inbjuden för att prata om aktuella frågor inom kollektivtrafiken. Kuststämman samlar ombud från de 21 medlemsföreningar i Bohusläns skärgård. Trafikfrågorna, och i synnerhet...

Motionen om energigemenskaper behandlad i RF

Motionen om energigemenskaper behandlad i RF

Aida Karimli och jag har skrivit en motion till Regionfullmäktige om att underlätta för energigemenskaper. I tisdags behandlades motionen på Regionfullmäktige. Motionen har i huvudsak fått ett positivt bemötande. Länk till Regionfullmäktige Motionen och svaret...

Lysekils kommun minskar återigen, ramlar under 14000 invånare!

Lysekils kommun minskar återigen, ramlar under 14000 invånare!

Vi skriver idag en insändare i LysekilsPosten med anledning av befolkningssiffrorna som kom i veckan. Lysekil har fallit under en smärtsam nivå Lysekils kommun står vid en skiljeväg. Invånarantalet i kommunen har nu smärtsamt nog fallit under 14000. Sedan 1998 har vi...

Inspel till trafikförsörjningsprogrammet

Inspel till trafikförsörjningsprogrammet

Partierna i Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden skulle i veckan komman med förslag på strategiskt inspel till det nya Trafikförsörjningsprogrammet. Centerpartiet skrev ihop ett förslag tillsammans med de övriga partiernas i GröbBlå samverkan. Förslaget är...

Ta er an kommuns utmaningar istället!

Ta er an kommuns utmaningar istället!

Jag kommenterar i en insändare cirkusen med arvoden i Lysekils kommunfullmäktige . Insändaren är publicerad idag torsdag. Till LysekilspostenTa er an kommunens utmaningar istället!Nu får det ändå ske en skärpning! Vår kommun har stora utmaningar; ingen...

Med tillit håller vi samhället öppet

Med tillit håller vi samhället öppet

Tänk, det är mindre än ett år sedan WHO förklarade att pandemin var över. Den pågick i 3 år och har satt spår i mångas liv. Ändå glömmer vi snabbt. Ikväll var Anders Tegnell i Göteborg för att reflektera över det som var, varför vi gjorde som vi gjorde, om vikten av...

Anteckning vid senaste nämnden

Anteckning vid senaste nämnden

Vid senaste Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden hanterade vi en motion om resor för personer som besöker vår region som kongress- och konferensdelegater. Motionären vill underlätta för besökare att resa med kollektivtrafiken, vilket jag tycker är bra. Men det...

Satsning på ladd-infrastruktur för färjetrafiken

Satsning på ladd-infrastruktur för färjetrafiken

Vid Infrastruktur-och kollektivtrafiknämndens möte idag beslutade nämnden om satsningar på laddinfrastruktur för färjorna längs kusten. 10 platser får förstärkt laddkapacitet, bl.a. i Strömstad. Vilket välkomnas av Andreas Hansson, gruppledare för Centerpartiet i...

Bred bildning och utbildning ifrågasätts!

Bred bildning och utbildning ifrågasätts!

Tidö-partierna riskerar nu ett av Lysekils och Sveriges verkliga fundament: Den breda bildningen och utbildningen. De har helt glömt att ett samhälle som inte inkluderar alla människor, genom hela livet, riskerar att förlora sin själ, sin sammanhållning och sin framtidstro.

Om mig:

Är samhällsengagerad sedan ungdomsåren. Jag har jobbat i föreningslivet och politiken under många år men också varit inom handel, sjöfart och egenföretagare. Nu jobbar jag som projektledare i ett Interreg-projekt för Integrerad gränsregion Norge – Sverige med Svinesundskommittén som projektägare.  Tidigare har jag jobbat som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen med det breda uppdraget inom regional utveckling. Är utbildad ekonom och personalvetare.

Jag bor sedan några år i Brastad, Lysekil. Tidigare har jag bott i Kungsbacka, Stockholm, Bryssel och några platser till.  

Jag är invald i regionfullmäktige i Västra Götaland. Är en av Centerpartiets nio ledamöter. Är ledamot i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, så mitt huvudfokus kommer att vara inom detta område i politiken. 

 

Mina viktigaste frågor:

 • Det ska vara smidigt att resa kollektivt, kvalitet och snabbhet ska prioriteras. Du kan leva, jobba och bo i hela regionen.
 • Fortsätt att upprusta Bohusbanan och övriga länsjärnvägar.
 • Bygg klart järnvägen mellan Göteborg och Oslo med EU-finansiering
 • Fler tågstopp i Dalsland, snabbare pendlingstråk i hela länet.
 • Mer resurser behövs till vanliga vägar och bredband,

För att företagen i Västsverige ska fortsätta växa och utvecklas behövs rätt kompetens. Många företag har brist på arbetskraft och nya yrken växer fram. Fler människor behöver omskolas och andra ska gå från arbetslöshet till egen försörjning.

 • Fritt gymnasieval för ungdomar i hela Västra Götaland.
 • Satsa på folkhögskolan och det livslånga lärandet
 • Bidra till Campus Dalsland.
 • Se till att högskolor och universitet har de bästa förutsättningarna.
 • Välkomna fler arbetskraftsinvandrare

Industrier ställer om för att klara konkurrensen och för att leda den gröna omställningen. Linjära arbetsflöden ersätts med cirkulära. Resurser från jord, skog och hav blir allt viktigare.

 

 • Mer grön el och mer lokal elproduktion behövs för att vi ska klara den gröna omställningen.
 • Påskynda elektrifieringen av industrin och transportsektorn.
 • Utveckla nya näringar runt havet. Ge de gröna näringarna bästa förutsättningar att driva starka och livskraftiga företag.

Den vård vi har i Västra Götaland är i världsklass, men vi behöver göra mera för att förbättra tillgängligheten.

 

 • Bygg ut den nära vården, fler ska få en fast läkarkontakt. Fler hemsjukvårdsläkare.
 • Förbättra tillgängligheten och öka valfriheten genom att öppna upp för fler privata vårdgivare.
 • Kompetens och lång erfarenhet ska synas i lönekuvertet

Skriv ett meddelande

2 + 15 =