Senast sagt och gjort

Vår tids Foss

Vår tids Foss

Fordon, fartyg, flyg och fabriker. Trä, textil, tång och tegel. Bussar, bredband, biologisk mångfald och besöksnäring.-Gaming, grafén, grönt kluster och GoCo. Igår knöt Kristina Jonäng ihop dryga 20 år med regional utveckling och eget engagemang i Västra...

Nyvald till nämnden för Infrastruktur och kollektivtrafik

Nyvald till nämnden för Infrastruktur och kollektivtrafik

Bra pendlingsmöjligheter och fortsatta satsningar på bredband så att fler kan jobba i hela Västra Götaland, är helt avgörande för framtidens arbetsmarknad. Den nya politiska ledningen i regionen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, föreslår frysta...

Företagen driver klimatomställningen

Företagen driver klimatomställningen

Intressant dag på svenska mässan med Framtid Västra Götaland. Årets stora konferens handlade om klimat, omställning och elektrifiering. Forskare, företagare och politiker gav sin syn på vad som för att klara klimatutmaningen. Alla konstaterade att klimatomställningen...

Centerpartiet avvisar förslaget om ny vårdenhet i Håby

Centerpartiet avvisar förslaget om ny vårdenhet i Håby

Det behövs mer nära vård och inte nya byggnader, kommenterar Maria Andersson (c), regionfullmäktigeledamot från Lysekil förslaget om att flytta verksamhet till en ny enhet i Håby som Lysekilsposten berättade om i torsdagens tidning. Vården kan allt mer ges i hemmet...

Om mig:

Är samhällsengagerad sedan ungdomsåren. Jag har jobbat i föreningslivet och politiken under många år men också varit inom handel, sjöfart och egenföretagare. Under senare år har jag jobbat som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen. Under de första åren hade jag mest fokus på hälso- och sjukvård. Under senare år med det breda uppdraget inom regional utveckling. Är utbildad ekonom och personalvetare.

Jag bor sedan några år i Brastad, Lysekil. Tidigare har jag bott i Kungsbacka, Stockholm, Bryssel och några platser till.  

Jag är invald i regionfullmäktige i Västra Götaland. Är en av Centerpartiets nio ledamöter. 

 

Mina viktigaste frågor:

 • Det ska vara smidigt att resa kollektivt, kvalitet och snabbhet ska prioriteras. Du kan leva, jobba och bo i hela regionen.
 • Fortsätt att upprusta Bohusbanan och övriga länsjärnvägar.
 • Bygg klart järnvägen mellan Göteborg och Oslo med EU-finansiering
 • Fler tågstopp i Dalsland, snabbare pendlingstråk i hela länet.
 • Mer resurser behövs till vanliga vägar och bredband,

För att företagen i Västsverige ska fortsätta växa och utvecklas behövs rätt kompetens. Många företag har brist på arbetskraft och nya yrken växer fram. Fler människor behöver omskolas och andra ska gå från arbetslöshet till egen försörjning.

 • Fritt gymnasieval för ungdomar i hela Västra Götaland.
 • Satsa på folkhögskolan och det livslånga lärandet
 • Bidra till Campus Dalsland.
 • Se till att högskolor och universitet har de bästa förutsättningarna.
 • Välkomna fler arbetskraftsinvandrare

Industrier ställer om för att klara konkurrensen och för att leda den gröna omställningen. Linjära arbetsflöden ersätts med cirkulära. Resurser från jord, skog och hav blir allt viktigare.

 

 • Mer grön el och mer lokal elproduktion behövs för att vi ska klara den gröna omställningen.
 • Påskynda elektrifieringen av industrin och transportsektorn.
 • Utveckla nya näringar runt havet. Ge de gröna näringarna bästa förutsättningar att driva starka och livskraftiga företag.

Den vård vi har i Västra Götaland är i världsklass, men vi behöver göra mera för att förbättra tillgängligheten.

 

 • Bygg ut den nära vården, fler ska få en fast läkarkontakt. Fler hemsjukvårdsläkare.
 • Förbättra tillgängligheten och öka valfriheten genom att öppna upp för fler privata vårdgivare.
 • Kompetens och lång erfarenhet ska synas i lönekuvertet

Skriv ett meddelande

15 + 6 =