Regionens budgetdebatt

Regionens budgetdebatt

Jag deltog i debatten om infrastruktur- och kollektivtrafik. Här är mitt anförande: Ordförande, Först yrkar jag bifall till Centerpartiets budgetförslag. Centerpartiets förslag ökar anslaget till Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden (IKN) och landar på ett...
Om raset i Stenungsund

Om raset i Stenungsund

Vid regionfullmäktige ställde jag en fråga om hur trafiken ska hanteras och vilka åtgärder som västtrafik ska vidta. Fråga om kollektivtrafiken med anledning av situationen i och runt Stenungsund till Bijan Zainali ordförande i Västtrafik För att våra invånare ska...
Budgetdebatt

Budgetdebatt

Västra Götalands regionfullmäktige har debatterat budget och budgetförutsättningar för år 2024. I måndags var det debatt om regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Jag deltog i debatten om kollektivtrafik. Mitt främsta budskap var att prioritera för att klara...
Inlägg i TTELA om biljettpriserna

Inlägg i TTELA om biljettpriserna

Skriver idag i TTELA tillsammans med kollegor från M, KD och L. Om hur det rödgröna styret prioriterar ytterligare biljettsubventioner framför pengar till sjukvården Med detta i åtanke är det inget annat än anmärkningsvärt att det nuvarande rödgröna styret envist...
Bifall till mitt initiativyrkande

Sänkta biljettpriser tar resurser från vården

Idag skriver jag tillsammans med kollegor i M, KD och L om vad sänkta biljettpriser innebär . www.gp.se/debatt/sänkta-biljettpriser-är-ansvarslös-allt-åt-alla-politik-1.94466301 Sänkta biljettpriser är ansvarslös allt-åt-alla politik Att vi nu lever i en tid präglad...