Nämnden för Infrastruktur- och kollektivtrafik hade sammanträde i Skövde i fredags. Mitt initiativyrkande som jag berättat om i tidigare Inlägg var med på dagordningen. Ärendet vann hela nämndens gillande (utom SD) och därmed ska förvaltningen ta fram en karta över blivande stora arbetsplatser, nämnden lade även till ”större industriområden ” . Bra!

Share This