Västra Götalands regionfullmäktige har debatterat budget och budgetförutsättningar för år 2024. I måndags var det debatt om regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Jag deltog i debatten om kollektivtrafik. Mitt främsta budskap var att prioritera för att klara den viktiga jobb och studiependlingen. Jag reste oro kring att kommuner väljer att lämna samarbetet kring skolskjutstrafiken , vilket leder till försämrade möjligheter för gymnasieelever att ta sig till skolan och att landsbygdstrafiken försämras.

Jag deltog även i kulturdebatten och reste frågor till S om de högskoleförberedande kulturutbildningarna vid våra egna folkhögskolor. Det är viktigt med både bredd och spets vid våra folkhögskolor. Jag fick löfte om att dessa utbildningar fortsatt ingår i den sk kulturella infrastrukturen, trots att de inte nämns i deras budget.

Centerpartiets förslag till regional budget 2024 var temat: en modig budget för fortsatt tillväxt i en orolig tid!

🌱 Trots de ekonomiska utmaningar som Västra Götalandsregionen står inför, är vi fast beslutna att det enda rätta är att investera i länets viktigaste områden: att stärka hälso- och sjukvården, förbättra kollektivtrafiken, främja kulturen och driva en fortsatt stark regional utveckling.

👉🏼 Vi vet att i tider av ekonomisk oro måste politiken ha en tydlig inriktning på att skapa tillväxt och nya jobbmöjligheter.

👉🏼 Genom att stödja företagande och främja en stark arbetsmarknad, bygger vi grunden för en robust välfärd för innevånarna i länet. Vi strävar efter att ge våra verksamheter långsiktiga förutsättningar – inte bara tillfälliga lösningar.

👉🏼 Vi inser också att kompetensförsörjning är avgörande för vår framtid – för jobb och sysselsättning är nyckeln till det goda livet.

👉🏼 Vi kommer fortsätta att prioritera utbildning och se till att ungdomar får de kunskaper de behöver för att möta arbetslivets krav.

👉🏼 I vår strävan att främja hållbarhet och mer miljövänliga lösningar kommer vi att driva på för ökad ny elproduktion och snabbare tillståndsprocesser för vindkraftverk.

👉🏼 Vi vill inte bara skydda klimatet, utan också säkerställa att Västra Götaland är konkurrenskraftigt på den globala marknaden och att vi kan skapa fler jobb här i regionen.

Centerpartiet är redo att ta ansvar och göra de nödvändiga satsningarna för att Västra Götalandsregionen ska fortsätta att blomstra.

Tillsammans kan vi bygga en starkare framtid för oss alla! 💪🌱🌍

Läs hela Centerpartiets förslag till budget för Västra Götaland 2024 här: C budget

Share This