Vid regionfullmäktige ställde jag en fråga om hur trafiken ska hanteras och vilka åtgärder som västtrafik ska vidta.

Fråga om kollektivtrafiken med anledning av situationen i och runt Stenungsund

till Bijan Zainali ordförande i Västtrafik

För att våra invånare ska kunna resa till sina jobb och studier, och för att vår region ska växa och utvecklas är det nödvändigt med en fungerande kollektivtrafik. Det katastrofala raset på E6 vid Stenungsundsmotet påverkar boende och företagare i hela Västsverige och är en pulsåder för gods till och från Norge. Men situationen är extra svår i Bohuslän, särskilt i Stenungsund, norröver samt på Tjörn och Orust.

För oss som regionpolitiker är den mest akuta frågan hur vi kan säkerställa att invånarna har möjlighet att ta sig till sina jobb och skolor. Vi vet att situationen på Tjörnbroarna sedan tidigare är mycket ansträngd. Det finns ett missnöje på Orust över minskad kollektivtrafik till och från Göteborg. Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla är avstängd på grund av banarbete och ersätts med bussar. Jag vet att Västtrafik vidtagit flera åtgärder men detta kommer att bli en långvarig infarkt. Därför skulle jag vilja fråga ordföranden för Västtrafik följande:

Finns det skäl för Västtrafik att vidta ytterligare åtgärder med anledningen av det som skett, så att fler har möjlighet att åka kollektivt till och från Göteborg, så att vi minskar trafikinfarkten i och runt Stenungsund?

Maria Andersson (C) ledamot i regionfullmäktige  

Share This