Maria Andersson

Regionpolitiker i Västra Götaland från Lysekil


Sagt och gjort

politik och möten

Senast sagt och gjort. 

Sagt och gjort

av

Vår tids Foss

Vår tids Foss

Fordon, fartyg, flyg och fabriker. Trä, textil, tång och tegel. Bussar, bredband, biologisk mångfald och besöksnäring.-Gaming, grafén, grönt kluster och GoCo. Igår knöt Kristina Jonäng ihop dryga 20 år med regional utveckling och eget engagemang i Västra…

Nyvald till nämnden för Infrastruktur och kollektivtrafik

Nyvald till nämnden för Infrastruktur och kollektivtrafik

Bra pendlingsmöjligheter och fortsatta satsningar på bredband så att fler kan jobba i hela Västra Götaland, är helt avgörande för framtidens arbetsmarknad. Den nya politiska ledningen i regionen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, föreslår frysta…

Företagen driver klimatomställningen

Företagen driver klimatomställningen

Intressant dag på svenska mässan med Framtid Västra Götaland. Årets stora konferens handlade om klimat, omställning och elektrifiering. Forskare, företagare och politiker gav sin syn på vad som för att klara klimatutmaningen. Alla konstaterade att klimatomställningen…

Centerpartiet avvisar förslaget om ny vårdenhet i Håby

Centerpartiet avvisar förslaget om ny vårdenhet i Håby

Det behövs mer nära vård och inte nya byggnader, kommenterar Maria Andersson (c), regionfullmäktigeledamot från Lysekil förslaget om att flytta verksamhet till en ny enhet i Håby som Lysekilsposten berättade om i torsdagens tidning. Vården kan allt mer ges i hemmet…

Järnvägen behöver rustas men viljan saknas.

Järnvägen behöver rustas men viljan saknas.

Insändare i veckans nummer av Tidningen Västsverige Politiskt stöd till Kinnekullebanan och andra järnvägar saknas Kinnekullebanan är viktig för att binda ihop resandet mellan kommuner i västra Skaraborg och vidare mot Göteborg och Örebro/Karlstad. Den är viktig för…

Första mötet med RF

Första mötet med RF

Idag samlades Regionfullmäktige för första gången för mandatperioden. Platsen var Vänersborg. Fullmäktige valde fullmäktiges presidium och regionstyrelse bl.a. Centerpartiets ledamöter och ersättare samlades under vid fanorna strax före start.

Nya ledamöter i Regionstyrelsen

Nya ledamöter i Regionstyrelsen

Ikväll utsåg Centerpartiets nomineringsmöte Cecilia Andersson, Borås och Aida Karimli, Ale till representanter i regionstyrelsen. Cecilia som ordinarie ledamot ledamot och Aida som ersättare. De väljs formellt vid Regionfullmäktige den 25 oktober.

C går i opposition

C går i opposition

Idag meddelade S+V+MP på en hastigt sammankallad presskonferens att de tar över styret i regionen. Konstellationen ska styra i minoritet. Partierna presenterade inget program utan det var bara ett meddelade om att de ska sätta sig i förhandlingar. Centerpartiet i…

ACCEL

ACCEL

Idag samlades aktörer från företag som AB Volvo, Kemiföretagen, Göteborgs hamn, batterifabrikörerna mfl och myndig i den nya plattformen ACCEL för att snabba upp arbetet med att elektrifiera och ställa om Västsverige….

Tack för allt stöd i valrörelsen – min tidiga analys.

Tack för allt stöd i valrörelsen – min tidiga analys.

Några dagar har gått sedan vi fick valnattens siffror. Det har behövts några dagar för att smälta resultatet. Siffrorna är inget annat än mycket smärtsamma att ta in. Det går inte att säga annat. Även om det i skrivandets stund ser ut som jag tar en plats i…

Är du liberal och känner dig vilsen?

Är du liberal och känner dig vilsen?

Du är inte ensam. Det verkar som att höger eller vänster är nutidens stora fråga, i Lysekil, Västra Götaland och Sverige. Vill du inte heller att politiken ska tippa över kanten vare sig till höger eller vänster? Polariseringen leder oss bort från varandra, vilket är…

Bygg ut elproduktionen snabbt

Bygg ut elproduktionen snabbt

Idag besökte vi vindkraftverken vid Preem, Lyse. Det är fantastiska vyer men också stora områden med industrimark. Företag som Preem vädjar till politiken om att snabba på klimatomställningen och det kräver utökad elproduktion snabbt. Vindkraften är det snabbaste…

Fyra anledningar att rösta C i regionvalet och kryssa mig

Fyra anledningar att rösta C i regionvalet och kryssa mig

Rösta på Centerpartiet i regionvalet för 🍀jobben och klimatet 🍀 bussar och tåg i hela länet 🍀 fler yrkesutbildade 🍀 den nära vården. ❌Kryssa gärna mig 😊 nr 2 på den blå sedeln för Centerpartiet i Västra Götaland Norra och nr 11 på sedeln i Göteborg. Du kan skriva mitt…

Lysekil idag

Lysekil idag

Centerpartiet kampanjade idag på torget i Lysekil. Det behövs handlingskraft för att utveckla Lysekils kommun. Vi arbetar för:🍀Fler jobb och mer företagande🍀 Satsningar för att lösa klimatfrågan🍀 Bygga fler bostäder🍀 Satsa på skolan och ungdomars fritid På bilden från…

Fyra anledningar att rösta C i regionvalet

Fyra anledningar att rösta C i regionvalet

Centerpartiets väg är framåt med fokus på utveckling, samarbete och ansvarstagande. Med kraftfulla satsningar på jobb och företagande, miljö och klimat, kollektivtrafik och infrastruktur samt nära vård för att hela Västra Götaland ska växa. Att resa kollektivt måste…

Grundsund, Skaftö och delårsboende

Grundsund, Skaftö och delårsboende

Idag mötte vi väljare utanför ICA i Grundsund. I hela Lysekil och särskilt på Skaftö är en väldigt stor andel delårsboende. Är inte detta ett problem, borde det vara ”boplikt” undrade en väljare i mejl. Driver Centerpartiet detta? Svaret är NEJ. Monica Andersson,…

Börja bygg nya slussar – sjöfarten behöver besked

Börja bygg nya slussar – sjöfarten behöver besked

Debattartikel i dagens Lidköpingsposten: Sluta diskutera slussar i befintlig sträckning. Börja bygg slussar i ny sträckning! Undvik alla förhoppningar att bygga slussar i befintlig slussfåra i Trollhättan. Vi behöver ha kontinuitet för sjöfarten under hela byggtiden….

Share This