Maria Andersson

Regionpolitiker i Västra Götaland från Lysekil


Sagt och gjort

politik och möten

Senast sagt och gjort. 

Sagt och gjort

av

Försvar, säkerhet och beredskap

Försvar, säkerhet och beredskap

Mikael Larsson (C), riksdagens försvarsutskott var på besök i Uddevalla/Lysekil igår. Vi började med ett besök i Uddevalla Hamn för att prata med VDN där om läget för hamnen och utmaningar framöver. Därefter besök på Skaftö deltidsbrandkår i Grundsund. Vi informerade…

Ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil

Ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil

Idag fick jag brev från Länsstyrelsen att jag utsetts till ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil. Monica Andersson är ordinarie ledamot och Linn Nielsen är tillsammans med undertecknad numera ersättare.

Budgetdebatt

Budgetdebatt

Västra Götalands regionfullmäktige har debatterat budget och budgetförutsättningar för år 2024. I måndags var det debatt om regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Jag deltog i debatten om kollektivtrafik. Mitt främsta budskap var att prioritera för att klara…

Bifall till mitt initiativyrkande

Bifall till mitt initiativyrkande

Nämnden för Infrastruktur- och kollektivtrafik hade sammanträde i Skövde i fredags. Mitt initiativyrkande som jag berättat om i tidigare Inlägg var med på dagordningen. Ärendet vann hela nämndens gillande (utom SD) och därmed ska förvaltningen ta fram en karta över…

Replik om Kinnekullebanan

En insändare i Mariestadstidningen gjorde gällande att jag inte ville upprusta Kinnekullebanan, når jag sa att det behövs mer kollektivtrafik och fler busslinjer i staden inför de stora satsningarna. Inget kunde vara mer fel. Här är mitt svar : I Västra…

Busslinjer till de nya jobben

Busslinjer till de nya jobben

På besök i Mariestad för att få en bild av de etableringar som ska ske i Mariestad. Förutom AB Volvos batterifabrik, ska bl.a. Metsää Tissue AB bygga ut pappersfabriken, Kriminalvården expanderar och bygger nytt. Det blir ca 4000 nya arbetstillfällen i en stad med…

Inlägg i TTELA om biljettpriserna

Inlägg i TTELA om biljettpriserna

Skriver idag i TTELA tillsammans med kollegor från M, KD och L. Om hur det rödgröna styret prioriterar ytterligare biljettsubventioner framför pengar till sjukvården Med detta i åtanke är det inget annat än anmärkningsvärt att det nuvarande rödgröna styret envist…

Testbädd för elbåtar till Lysekil

Testbädd för elbåtar till Lysekil

Intervjuad i dagens Lysekilsposten för att Nämnden för Infrastruktur- och kollektivtrafik beviljat medel till projektet GO:Leif som handlar om en struktur och testbäddar för övergång till elbåtar. En testbädd ska ligga i Lysekil.

Anta en strategi för energigemenskaper

Anta en strategi för energigemenskaper

Idag har jag lämnat in en motion till Regionfullmäktige i Västra Götaland om energigemenskaper. Hela texten: Västra Götalandsregionen har arbetat strategiskt och effektivt med att bygga ut bredband via fiber bland annat genom att stimulera och stödja bildandet av…

Årsmöte i Lysekil

Årsmöte i Lysekil

Centerpartiet i Lysekil har haft årsmöte. I år i Havsateljén hos Strandflickorna. Nya och gamla medlemmar diskuterade aktuell politik, valde styrelse och planerade kommande verksamhet. Centerpartiet är numera i opposition i kommunpolitiken och kommer att vara en aktiv…

Fråga om Västtrafiks ekonomi

Fråga om Västtrafiks ekonomi

Idag sammanträde regionfullmäktige. Jag ställde en fråga till Peter Hermansson (M) som är avgående ordförande för Västtrafik. Bakgrunden är den ganska alarmerande rapport som Västtrafik lagt på vårt bord i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samtidigt som den…

Viktigt med kollektivtrafik i hela länet

Viktigt med kollektivtrafik i hela länet

För Centerpartiet är en väl fungerande kollektivtrafik en viktig pusselbit till att kunna bo och leva i hela regionen. För att kunna utveckla och stärka den behövs ekonomiska resurser. I den nya rödgröna ledningens tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen lades…

Ett dråpslag mot Västsverige

Ett dråpslag mot Västsverige

Ett dråpslag för företag, jobb, lokal och regional arbetsmarknad. På något annat sätt kan inte regeringens förslag om att pausa utbyggnaden av stambanan Borås – Göteborg beskrivas, idag skriver Centerpartiet en viktig artikel i GP om problemen med att pausa…

Vår tids Foss

Vår tids Foss

Fordon, fartyg, flyg och fabriker. Trä, textil, tång och tegel. Bussar, bredband, biologisk mångfald och besöksnäring.-Gaming, grafén, grönt kluster och GoCo. Igår knöt Kristina Jonäng ihop dryga 20 år med regional utveckling och eget engagemang i Västra…

Nyvald till nämnden för Infrastruktur och kollektivtrafik

Nyvald till nämnden för Infrastruktur och kollektivtrafik

Bra pendlingsmöjligheter och fortsatta satsningar på bredband så att fler kan jobba i hela Västra Götaland, är helt avgörande för framtidens arbetsmarknad. Den nya politiska ledningen i regionen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, föreslår frysta…

Företagen driver klimatomställningen

Företagen driver klimatomställningen

Intressant dag på svenska mässan med Framtid Västra Götaland. Årets stora konferens handlade om klimat, omställning och elektrifiering. Forskare, företagare och politiker gav sin syn på vad som för att klara klimatutmaningen. Alla konstaterade att klimatomställningen…

Share This