Maria Andersson

Regionpolitiker i Västra Götaland från Lysekil


Sagt och gjort

politik och möten

Senast sagt och gjort. 

Sagt och gjort

av

Trafik till och från öarna

Trafik till och från öarna

I lördags medverkade jag vid Bohusläns Skärgårdsråds Kuststämma efter att blivit inbjuden för att prata om aktuella frågor inom kollektivtrafiken. Kuststämman samlar ombud från de 21 medlemsföreningar i Bohusläns skärgård. Trafikfrågorna, och i synnerhet…

Motionen om energigemenskaper behandlad i RF

Motionen om energigemenskaper behandlad i RF

Aida Karimli och jag har skrivit en motion till Regionfullmäktige om att underlätta för energigemenskaper. I tisdags behandlades motionen på Regionfullmäktige. Motionen har i huvudsak fått ett positivt bemötande. Länk till Regionfullmäktige Motionen och svaret…

Lysekils kommun minskar återigen, ramlar under 14000 invånare!

Lysekils kommun minskar återigen, ramlar under 14000 invånare!

Vi skriver idag en insändare i LysekilsPosten med anledning av befolkningssiffrorna som kom i veckan. Lysekil har fallit under en smärtsam nivå Lysekils kommun står vid en skiljeväg. Invånarantalet i kommunen har nu smärtsamt nog fallit under 14000. Sedan 1998 har vi…

Inspel till trafikförsörjningsprogrammet

Inspel till trafikförsörjningsprogrammet

Partierna i Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden skulle i veckan komman med förslag på strategiskt inspel till det nya Trafikförsörjningsprogrammet. Centerpartiet skrev ihop ett förslag tillsammans med de övriga partiernas i GröbBlå samverkan. Förslaget är…

Ta er an kommuns utmaningar istället!

Ta er an kommuns utmaningar istället!

Jag kommenterar i en insändare cirkusen med arvoden i Lysekils kommunfullmäktige . Insändaren är publicerad idag torsdag. Till LysekilspostenTa er an kommunens utmaningar istället!Nu får det ändå ske en skärpning! Vår kommun har stora utmaningar; ingen…

Med tillit håller vi samhället öppet

Med tillit håller vi samhället öppet

Tänk, det är mindre än ett år sedan WHO förklarade att pandemin var över. Den pågick i 3 år och har satt spår i mångas liv. Ändå glömmer vi snabbt. Ikväll var Anders Tegnell i Göteborg för att reflektera över det som var, varför vi gjorde som vi gjorde, om vikten av…

Anteckning vid senaste nämnden

Anteckning vid senaste nämnden

Vid senaste Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden hanterade vi en motion om resor för personer som besöker vår region som kongress- och konferensdelegater. Motionären vill underlätta för besökare att resa med kollektivtrafiken, vilket jag tycker är bra. Men det…

Satsning på ladd-infrastruktur för färjetrafiken

Satsning på ladd-infrastruktur för färjetrafiken

Vid Infrastruktur-och kollektivtrafiknämndens möte idag beslutade nämnden om satsningar på laddinfrastruktur för färjorna längs kusten. 10 platser får förstärkt laddkapacitet, bl.a. i Strömstad. Vilket välkomnas av Andreas Hansson, gruppledare för Centerpartiet i…

Bred bildning och utbildning ifrågasätts!

Bred bildning och utbildning ifrågasätts!

Tidö-partierna riskerar nu ett av Lysekils och Sveriges verkliga fundament: Den breda bildningen och utbildningen. De har helt glömt att ett samhälle som inte inkluderar alla människor, genom hela livet, riskerar att förlora sin själ, sin sammanhållning och sin framtidstro.

Om raset i Stenungsund

Om raset i Stenungsund

Vid regionfullmäktige ställde jag en fråga om hur trafiken ska hanteras och vilka åtgärder som västtrafik ska vidta. Fråga om kollektivtrafiken med anledning av situationen i och runt Stenungsund till Bijan Zainali ordförande i Västtrafik För att våra invånare ska…

Yttrande över motionen om energigemenskaper

Yttrande över motionen om energigemenskaper

Tidigare i år lade Aida Karimli och jag en motion om att stimulera bildandet av energigemenskaper. Nu har tjänstemännen tittat på motionens förslag och skrivit ett yttrande. Yttrandet (tjänsteutlåtandet) är välskrivet, väl bearbetat men landar ändå i ett avslag. Jag…

Inför en seniorrabatt, lika för alla i hela regionen

Inför en seniorrabatt, lika för alla i hela regionen

Vid Infrastruktur och kollektivtrafiknämnden den 15 september informerades de dialoger som förts med kommunerna om gratis resor för vissa seniorer. Det nuvarande förhållandet är orättvist och behandlar inte alla seniorer lika. I vissa kommuner har införts en relativt…

Försvar, säkerhet och beredskap

Försvar, säkerhet och beredskap

Mikael Larsson (C), riksdagens försvarsutskott var på besök i Uddevalla/Lysekil igår. Vi började med ett besök i Uddevalla Hamn för att prata med VDN där om läget för hamnen och utmaningar framöver. Därefter besök på Skaftö deltidsbrandkår i Grundsund. Vi informerade…

Ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil

Ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil

Idag fick jag brev från Länsstyrelsen att jag utsetts till ersättare i kommunfullmäktige i Lysekil. Monica Andersson är ordinarie ledamot och Linn Nielsen är tillsammans med undertecknad numera ersättare.

Budgetdebatt

Budgetdebatt

Västra Götalands regionfullmäktige har debatterat budget och budgetförutsättningar för år 2024. I måndags var det debatt om regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Jag deltog i debatten om kollektivtrafik. Mitt främsta budskap var att prioritera för att klara…

Bifall till mitt initiativyrkande

Bifall till mitt initiativyrkande

Nämnden för Infrastruktur- och kollektivtrafik hade sammanträde i Skövde i fredags. Mitt initiativyrkande som jag berättat om i tidigare Inlägg var med på dagordningen. Ärendet vann hela nämndens gillande (utom SD) och därmed ska förvaltningen ta fram en karta över…

Replik om Kinnekullebanan

En insändare i Mariestadstidningen gjorde gällande att jag inte ville upprusta Kinnekullebanan, når jag sa att det behövs mer kollektivtrafik och fler busslinjer i staden inför de stora satsningarna. Inget kunde vara mer fel. Här är mitt svar : I Västra…

Busslinjer till de nya jobben

Busslinjer till de nya jobben

På besök i Mariestad för att få en bild av de etableringar som ska ske i Mariestad. Förutom AB Volvos batterifabrik, ska bl.a. Metsää Tissue AB bygga ut pappersfabriken, Kriminalvården expanderar och bygger nytt. Det blir ca 4000 nya arbetstillfällen i en stad med…

Inlägg i TTELA om biljettpriserna

Inlägg i TTELA om biljettpriserna

Skriver idag i TTELA tillsammans med kollegor från M, KD och L. Om hur det rödgröna styret prioriterar ytterligare biljettsubventioner framför pengar till sjukvården Med detta i åtanke är det inget annat än anmärkningsvärt att det nuvarande rödgröna styret envist…

Share This