Skriver tillsammans med mina kollegor från GrönBlå Samverkan i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden.

Idag (23/6) publiceras repliken i GP.

Under senare tid har vi kunnat se hur Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i VGR bedrivit en rent makalös desinformationskampanj på debattsidor och i sociala medier. Det påstås att Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill chockhöja priserna i kollektivtrafiken. Att vi just nu har ett mycket svagt och handlingsfattigt regionstyre är ingen nyhet, men de längder man är villiga att gå för att flytta fokus från de egna misslyckandena med att bland annat vända sjukhusens enorma underskott visar på ren desperation.

Innan covidpandemin hade kollektivtrafiken i VGR en självfinansieringsgrad på drygt 50 procent. Alltså betalade resenärerna då i praktiken hälften av det egentliga biljettpriset. Till följd av pandemins effekter på resandet och S-styrets tidigare frysning av biljettpriserna har självfinansieringen minskat, och kommer att fortsätta minska om ingenting görs. Detta betyder att fler och fler skattemiljoner kommer behöva skjutas till; pengar som i stället hade kunnat gå till att bygga ut kollektivtrafiken i hela länet, eller också till att stärka sjukvården.

Det S-ledda regionstyret gav tillsammans med alla övriga partier den nämnd som ansvarar för regionens kollektivtrafik i uppdrag att ta fram en mängd olika scenarier på hur en återgång i nivå med före pandemin skulle kunna se ut. Ju kortare tidshorisont, desto mer kraftfulla åtgärder visade det sig. Det tål att upprepas: S, V och MP var själva med och efterfrågade denna utredning. Det blir då än mer absurt när dessa partier påstår att M, KD, C och L vill chockhöja priserna i kollektivtrafiken, trots att vi utifrån informationen som presenterades inte fattat några som helst beslut i frågan.

Detta är S, V och MP:s företrädare väl medvetna om, vilket betyder att man valt ut det mest radikala scenariot som presenterats för att sedan skamlöst ljuga regioninvånarna rakt i ansiktet.

Vi i GrönBlå Samverkan kommer fortsätta arbetet med att säkerställa att VGR:s kollektivtrafik har en långsiktig och stabil finansiering, med en självfinansieringsgrad i nivå med före pandemin. Hur lång tid detta arbete kommer ta och vilka åtgärder som kommer krävas återstår att se, då det blir en avvägning mot det faktum att regionen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik nu och i framtiden. En utbyggd och pålitlig kollektivtrafik i hela Västra Götaland är nyckeln till att klara klimatomställningen och för att få så många som möjligt att resa kollektivt. Kollektivtrafiken fungerar dessutom som en mycket viktig tillväxtmotor.

Att S tillsammans med V och MP vill ”släppa” frågan om kollektivtrafikens självfinansiering och ta mer och mer skattepengar från till exempel sjukvården får stå för dem. Eller är så att S, V och MP planerar en höjning av regionskatten för att finansiera sin allt-åt-alla-politik?

Share This