Värdet ökar på den gröna kolatomen – en möjlighet för landsbygden.

Värdet ökar på den gröna kolatomen – en möjlighet för landsbygden.

Landsbygden sitter på värdet när Europa och världen ska ställa om. Nu gäller det att vi som verkar här tar tillvara de möjligheter som detta kommer att ge. När människor byter till biogas, kör elbil med sol, vind och vatten som energikälla så gynnas landsbygden....
Öppna för gårdsförsäljning

Öppna för gårdsförsäljning

Idag svarade Regionstyrelsen i Västra Götaland på den statliga remissen om En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Förslaget i utredningen är att öppna möjligheterna för gårdsförsäljning av vin, öl och sprit i liten skala. Centerpartiet ställde...