Idag mötte vi väljare utanför ICA i Grundsund. I hela Lysekil och särskilt på Skaftö är en väldigt stor andel delårsboende. Är inte detta ett problem, borde det vara ”boplikt” undrade en väljare i mejl. Driver Centerpartiet detta? Svaret är NEJ.

Monica Andersson, gruppledare för Centerpartiet och jag utanför Ica i Grundsund. Vi är fasta i vår uppfattning att delårsboende, och turismen betyder oerhört mycket för kommunen.

Delårsboende betyder oerhört mycket för kommunen och framför allt för näringsidkare som kan leva året runt. Jag listade sju anledningar i ett svar på mejlet och att vi inte ser delårsboende som ett problem utan som en tillgång:

Vackra Grundsund
  1. Som boende i Lysekil ser jag vilka tillgång som turismen och deltidsboende är för våra kommuner och kustsamhällen. Butiker kan leva året om tack vare de intäkter man kan få under sommaren. Vi har många hantverkare som tack vare sommarårsboende har arbete året runt. Det hade aldrig varit om inte det funnits tillresande kapital från sommarboende. Attraktiva miljöer kan tack vare sommarboende, oavsett om de kommer från Oslo, Göteborg eller Stockholm, leva året runt. Det blir inte bättre om kapitalet tvingas att flytta härifrån.
  2. Våra kustsamhällen allt mer levande under en längre period. Och för oss som boende och skrivna här är ser vi detta. För rätt som det är bestämmer en fritidsboende person att skriva sig här. Det kan vi också se genom att vi behöver öppna nya skolor och förskolor i de mindre samhällena.
  3. Det har varit särskilt tydligt under pandemin att fler väljer att skriva sig i sina fritidshus. Man ser värdet av att bo här längre tid under året. Problemet är att vi ha en högre kommunalskatt och många kalkylerar med att det blir dyrare om man säljer sitt andra boende för att skriva sig här. Dock glömmer man bort att t.ex. försäkringskostnader är lägre.
  4. För unga personer utan eget kapital är det ändå inte möjligt att köpa i det mest attraktiva lägena, man måste göra en boedekarriär.
  5. För Centerpartiet är äganderätten oerhört viktig. Du måste som ägare ha möjlighet att disponera och sälja dem till de som du vill. Det handlar om stora värden med tal om inskränkningar riskerar man ta stora värden från människor. Vi vill alltid stå upp för äganderätten oavsett om det gäller företag, hus, tomter, skog eller ängar. Tydliga regler kring äganderätten är det som gett oss välstånd i Sverige.
  6. Kommunerna kan reglera avgifter om t.ex, sophämtning. I Lysekil är den t.ex. nästan lika stor om är bofast eller bara har tömning på sommaren.
  7. Som Centerpartist och Lysekilsboende är vi mycket tacksamma för turismen och de deltidsboede oavsett var de kommer ifrån. Däremot hade jag önskat fler skrivit sig här och betalat skatt här, men det gör vi inte genom förbud och inskränkningar, utan genom att se till att de finns lägenheter, mindre hus att köpa när de mest attraktiva kustsamhällena. Det är en hemläxa vi får göra i kommunen.
Share This