En insändare i Mariestadstidningen gjorde gällande att jag inte ville upprusta Kinnekullebanan, når jag sa att det behövs mer kollektivtrafik och fler busslinjer i staden inför de stora satsningarna. Inget kunde vara mer fel.

Här är mitt svar :

I Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna utmed Kinnekullebanan finns en stark politisk enighet kring att banan behövs. Vi i Centerpartiet och VGR har varit tydliga gentemot staten att Kinnekullebanan är en viktig nod för resande och kommer att bli ännu viktigare framöver. Dessvärre valde den tidigare S-ledda regeringen att avbryta planerna på att rusta upp Kinnekullebanan, och lyfte bort såväl Kinnekullebanan som Bohusbanan ur den nationella planen för transportinfrastruktur. Jag ser gärna att VGR medfinansierar en upprustning av Kinnekullebanan, men då måste det finnas en vilja från staten. Den nuvarande regeringen har inga andra planer än att nedmontera järnvägen i Västsverige i största allmänhet. Det är sorgligt!

Regionens satsningar på kollektivtrafik får inte avstanna på grund av detta. I Mariestad bygger företag ut och en ny stor företagsetablering väntar. Det innebär tusentals nya jobb och att bostäder kommer byggas, då behöver planering av nya busslinjer göras samtidigt. Det kommer krävas fler som buss-och tågpendlar från olika delar av Skaraborg och Västra Götaland men också från grannregionen Örebro. De nya etableringarna kommer att betyda väldigt mycket för utvecklingen i hela nordöstra Skaraborg.

I min roll som ledamot i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden kommer jag att lägga stor vikt vid att se till att en utbyggd kollektivtrafik är med i såväl den regionala som nationella planeringen framåt. Ett nytt trafikförsörjningsprogram i VGR ska snart antas som är det styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland. Som jag nämnde vid besöket i Mariestad har jag skrivit ett initiativärende om hur vi måste se till att vi har en kollektivtrafik med fokus på jobb- och studiependling. För Mariestad innebär det en utbyggd kollektivtrafik. Det behövs nya järnvägar och upprustning av de järnvägar vi har idag, och fler busslinjer runt om hela Västra Götaland. En bra infrastruktur med möjligheter för människor att pendla är helt avgörande för att kompetensförsörja näringslivet. Därför vill vi i Centerpartiet vill se en pålitlig kollektivtrafik som når alla delar av regionen.

https://www.mariestadstidningen.se/2023/05/22/mariestad-behover-en-utbyggd-kollektivtrafik-fede8/

Share This