Intressant dag på svenska mässan med Framtid Västra Götaland. Årets stora konferens handlade om klimat, omställning och elektrifiering. Forskare, företagare och politiker gav sin syn på vad som för att klara klimatutmaningen. Alla konstaterade att klimatomställningen drivs av förtagen just nu. Den nationella politiken har stagnerat, var ett konstaterande.

Kristina Jonäng inledde konferensen och överlämnade samtidigt uppdraget till den nya politiker. Jonäng konstaterade att tack vara att politiken bestämde sig för ett antal år sedan att vara Europa främst industriregionen, leder aktörer i Västra Götaland klimatomställningen samt att vi ser flera nya etableringar med ny industri är på gång. Ett stark innovationssystem samt samarbete mellan akademi, näringsliv och politik är andra framgångsfaktorer.

Industrin behöver säkra elförsörjningen för att klara omställningen. Känt behov av tillskott är minst 15 TWh (bara stora företagens klarlagda behov) i Västra Götaland fram till 2030. Snabbast är vindkraft till land och till havs. Möjlig utbyggnad för att klara 15 TWh fram till 2030: två vindparker till havs, 18 parker på land, 400 industritak med solpaneler och 1-2 TWh gasturbiner för att klara topparna.

Volvo AB räknar med att 35 procent av försäljningen av deras tunga fordon i världen kommer vara eldrivna. Alla ställer krav på låga Co- avtryck.

Stefan Edman gjorde sju medskick till politiken.

  1. Västra Götaland är Sveriges/Europas främsta industri och transportregion. Här sker omställningen, lyssna till företagen
  2. Vi har Sveriges blåsigaste kust. Sju havsparker ligger för beslut på regeringen bord. Våga fatta beslut.
  3. VG har mycket skog. 60 procent av utan med 46.000 skogsägare. Våga ställa om till hyggesfritt skogsbruk. Då kan vi bruk skogen , får mer betalt för virket samtidigt som det är bra för den biologiska mångfalden och för kolinlagringen
  4. Vi har prima matjord. 1/5 av VGs ytan. Vi är redan Sveriges största jordbrukslän men vi kan mer. Vill se en renässans för jordbruket, med ny odlad yta. Bra för klimatet och bra för säkerhetspolitiken.
  5. VG har en fantastiskt natur med stort intresse internationellt. Stora turistströmmarna som kan bli ännu större. Vårda naturen och bruka den samtidigt.
  6. Vi har stark forskning och bra innovationsmiljöer fortsätt värna den samtidigt med folkbildning och folkhögskolor.
  7. Stärk kulturen. Samtidigt som vi värnar och brukar jorden, behöver människor en inre resa.

Jag håller med om allt.

Share This