Idag samlades aktörer från företag som AB Volvo, Kemiföretagen, Göteborgs hamn, batterifabrikörerna mfl och myndig i den nya plattformen ACCEL för att snabba upp arbetet med att elektrifiera och ställa om Västsverige. https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/elektrifiering/eldistribution/accel/

Elektrifieringen och klimatomställningen av Västsveriges stora företag går urstarkt men det saknas el och elnätskapacitet för att klara den riktigt stora omställning till hel fossilfrihet. All fossilfri el behövs konstaterade flera av de stora företagen. Och all omställningen kräver stor mängd el.

Sol och vindenergin går snabbast och är billigast att byggas ut men det måste mötas upp av myndigheter och nätföretag.

Myndigheterna måste hänga med och snabba upp tillståndsprocesserna, nätet måste byggas ut om Sverige ska klara omställningen. Det handlar om att klara konkurrenskraften, jobben och klimatet. Företagen vill omställning, nu måste övriga samhället steppa upp, var budskapet.

På bild Johnny Magnusson, Bijan Zinali, kristina Jonäng, Sten Tolgfors och undertecknad. Foto: Västra Götalandsregionen
Fullsatt. Foto: Västra Götalandsregionen
Share This