Lysekilsbanan juli 2022

Jag får frågor om varför inte Lysekilsbanan kan trafikeras. Några andra tycker att jag och Centerpartiet är motståndare till järnvägstrafik. Det är vi absolut inte. Det handlar om att prioritera hur vi använder skattebetalarnas resurser.

På den allmänna frågan om varför banan inte kan börja trafikeras med gods och persontrafik är att den är i ett urdåligt skick. Det krävs stora resurser för att får den i farbart skick. Men viss enklare upprustning går att köra tåg i en hastighet av 30 km i timman. Fortare går inte dels beroende på skicket av banan med också av säkerhetsskäl. Det finns mängde med enskilda, obevakade övergångar som ibland går direkt intill småhustomter längs banan.

Persontrafik är alltså uteslutet. För vem vill åka i 20-30 km/h när bussen eller bilen tar dig till jobbet mycket snabbare.

Företag i Lysekil har även fått frågan om att köra gods på banan. Intresserat är inte tillräckligt för att det ska bära sig att ens göra en enklare upprustning.

Den slutsats som vi i Centerpartiet kommit fram till är det inte är rimligt att fortsätta att upprätthålla banan. Resurser som läggs på banan tas från andra delar och järnvägssystemet. Vi prioriterar Bohusbanan! Ett uteblivit formellt nedläggningsbeslut lägger också em våt filt över järnvägsområdet i Lysekil . Ett beslut om formell nedläggning skulle också kunna ge oss en gång-och cykelväg längs 162:an.

Share This