Insändare i veckans nummer av Tidningen Västsverige

Politiskt stöd till Kinnekullebanan och andra järnvägar saknas

Kinnekullebanan är viktig för att binda ihop resandet mellan kommuner i västra Skaraborg och vidare mot Göteborg och Örebro/Karlstad. Den är viktig för att människor på landsbygden ska ha bra pendlingsmöjligheter till större orter. Men bara i år har dråpslag kommit både från vänster och höger som direkt och indirekt påverkar utvecklingen av Kinnekullebanan.

Västsverige är generellt sett underdimensionerat vad det gäller järnväg. Över 70 procent av spåren i Västra Götaland är enkelspår. Det är eftersatta behov som tar lång tid att åtgärda. Den förra regeringen (S) strök satsningar på Kinnekullebanan ur den nationella infrastrukturplanen. Det blev som en kalldusch för oss i Västra Götaland och inte minst i västra Skaraborg som gärna sett en förbättring av pendlingsstråket.

Ännu värre är att de tillträdande regeringspartierna (SD, M, KD och L) valt att meddela att nya stambanor blir det inte tal om. Det är ytterligare en kalldusch eftersom ny stambana Göteborg – Borås krävs för att bygga ut västra stambanan, alltså som avlastning under byggtiden (annars måste banan stängas under flera år). Hela järnvägssystemet hänger ihop. Det är helt igenkorkat runt Göteborg och det påverkar hela järnvägssystemet, inte bara i Västra Götaland utan får följdverkningar i hela södra och mellersta Sverige. 

Den tillträdande regeringen lät dock snabbt meddela att nya stambanor närmast Stockholm är undantagna från panikstoppet. De ska minsann byggas. I den här verkligen lever vi. Stockholm prioriteras oavsett om det är S eller SD, M, KD, L som styr.     

Nedprioriteringarna av järnvägssystemet utanför Stockholm försvårar fortsatta satsningar på ökad pendeltågstrafik (som regionen finansierar). Banor som inte underhålls riskerar att sakta förfalla om inte nödvändiga reinvesteringar görs.

Västra Götalandsregionen har tidigare i år beslutat att satsa 75 miljoner kronor på en upprustning av Kinnekullebanan, trots att ansvaret för järnvägen främst vilar på staten.

Allt fler företag vill frakta gods på järnväg, av flera orsaker inte minst av klimatskäl. Men det hindras av att underhållet av järnvägar är starkt eftersatt i hela Sverige, inte minst i Västsverige där fortfarande den största andelen av järnvägen är enkelspårig. Vi behöver frakta det mesta av godset som ska ut i världen från svenska industrier.

Den tidigare regeringen valde att prioritera ned investeringar på de mindre banorna som Kinnekullebanan och Bohusbanan, två järnvägar som har väldigt stor betydelse för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Västsverige. Den tillträdande regeringen lägger ännu mer lök på laxen genom att stoppa nya stambanor utanför Mälardalen som gör att planeringen trafikplaneringen på de mindre banorna också monteras ner.  

Människor vill kunna pendla med tåg på de längre sträckorna, eftersom komfort och snabbhet är överlägsen. Och godset måste komma fram, trängseln på banorna i Västsverige måste komma upp på bordet i regeringen.

Centerpartiet i Västra Götaland anser att Kinnekullebanan måste prioriteras upp igen och bli en del av den nationella planen. Centerpartiet är också beredd att prova nya moderna lösningar t.ex. med vätgasdrivna tåg för att snabba på utvecklingen samt att utöka pendeltrafiken. Centerpartiet vill också prioritera nya Stambanor för att få en större total järnvägskapacitet. Just nu ger dock inte det politiska landskapet något om järnvägssatsningar utanför Stockholm.

Frida Nilsson, Lidköping

Maria Andersson, Lysekil

Regionfullmäktigeledamöter för Centerpartiet

Share This