Debattartikel i dagens Lidköpingsposten:

Sluta diskutera slussar i befintlig sträckning. Börja bygg slussar i ny sträckning!

Undvik alla förhoppningar att bygga slussar i befintlig slussfåra i Trollhättan. Vi behöver ha kontinuitet för sjöfarten under hela byggtiden. Därför behövs en ny sträckning för slussarna så som Trafikverket och Västra Götalandsregionen aviserat tidigare.

Trafikverket har gjort ett gediget arbete ihop med Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborgs kommuner för att skissa på en ny sträckning för slussar när de gamla är uttjänta om några år. Trafikverket har också ihop med Västra Götalandsregionen kommit överens om att utreda om nya slussar skulle kunna byggas i befintlig slussfåra. Det är viktigt att sådana utredningar görs för att slippa framtida diskussioner om varför ingen ens sneglade på befintlig sträckning. Alla studier hittills talar för att slussarna i så fall måste stängas av för sjöfart i flera år. Det riskerar att leda till att enorma godsmängder på fartyg på Vänern och Göta älv lyfts över på lastbilar som ska rulla på E45 och E20 i stället. En sådan godskapacitet saknas på dessa vägar och trafikkaoset kommer vara ett faktum. En stor farhåga är att många företag runt Vänern helt lämnar Sverige om möjligheterna att frakta gods på Vänern stängs av. Då riskeras att tusentals arbetstillfällen varaktigt försvinner från orter som Lidköping och Karlstad.

Vi är medvetna om att såväl Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborgs kommuner har en svår utmaning framför sig inom samhällsplaneringen. Det gäller att övertyga kommuninvånarna i alla tre kommunerna att idrottsplatser ska flyttas, att fastigheter ska rivas och att grönytor för friluftsliv försvinner under grävskoporna när nya slussar ska byggas. Dessa tre orter är uppbyggda kring sjöfarten i begynnelsen och då måste det vara möjligt att utveckla samhällena ihop med sjöfarten, i stället för att ta avstånd från sjöfartens behov. När nya slussar byggs frigörs det gamla slussområdet som kan passa utmärkt för promenad- och cykelstråk samt levandegöra ett viktigt kulturarv.

Alla kommuner runt Vänern förväntar sig att planering och beslut för nya slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg genomförs smidigt. Staten har redan avsatt miljardbelopp för att börja bygga nya slussar. Västra Götalandsregionen har arbetat målmedvetet för att få fram dessa medel ur statens plånbok och slussarna har varit högsta prioritet i infrastrukturplaneringen i många år. Ingen tjänar på att lokala svårigheter i Trollhättan bromsar sjöfartens utveckling i Vänern och Göta älv. Framkomligheten för godsflöden i Vänern har betydelse för konkurrenskraften för näringslivet i hela Sverige. Sluta diskutera slussbygge i befintlig sträckning. Börja i stället bygga nya slussar i ny sträckning så att sjöfarten får tydliga besked inför framtiden!

Kristina Jonäng, (c) Uddevalla 

Regionråd

Frida Nilsson, (c) Lidköping

Regionfullmäktigeledamot

Anders Dahlberg, (c) Trollhättan

Riksdagskandidat

Peter Heie, (c) Strömstad

Kandidat till regionfullmäktige

Maria Andersson, (c) Lysekil

Kandidat till regionfullmäktige

Share This