– inte betongfundament som skär genom landskapet.

I lördagens nummer av Lysekilsposten rapporteras om ett möte arrangerat av kommunistiska partiet. De vill dra järnväg på betongpålar, i ny sträckning, det ska ske på några år och utan några hänsyn till privata värden. Den kommunistiska idéströmningen mest framträdande drag är inte demokrati och inte heller hänsyn till markägare, natur- och kulturhistoriska värden. Tyvärr har andra hakat på idén om att bygga ny järnväg som ska skära genom landskapet, personer som förväntas stå för mer demokratiska och realistiska värden. 

Skagerackbanan, som den kallas, finns bara som en skiss utan bred politisk förankring, några kommuner har bidragit till att finansiera privata konsulter men den finns inte i den offentliga planeringen. Kommunerna har inte avsatt mark, gjort detaljplaner eller rådgjort med markägare eller företagare som kommer drabbas av ligger i skuggan av betongpålarna. Det finns ingen finansiering och inga stationer är inritade. Kanske inte så konstigt, för vem tror att tågen på en höghastighetsbana kommer att stanna för oss dagpendlare.

Varför ska vi låta godståg dundra genom den bohuslänska landskapet när dubbelspår redan är byggt till Öxnered? Det ör några mil kvar till norska gränsen. EU redan pekat ut den sträckningen och utlovat medfinansiering.

Som läsare är det lätt att se detta som fantasier men tyvärr bidrar det till en osäkerhet vad Västsverige vill. I förslaget till staten planering för utbyggnaden infrastrukturen fram till 2033 har tyvärr upprustning av södra Bohusbanan plockats bort.

Centerpartiet vill se en fortsatt upprustning av Bohusbanan. Kontaktledningarna på den norra delen av banan är planerade att bytas och ska göras kommande planeringsperiod. Den behöver förlängda perronger, ytterligare trädsäkring och allmän upprustning för att tågen ska kunna rulla snabbare. Stationerna finns, gator och parkeringar anlagda men kan också behöva nya tillskott. För det boende i norra delarna av Bohuslän behöver, är tåg som stannar. Vi vill se förbättrade pendlingsmöjligheter mot Göteborg och mot Oslo, och inte tåg på betongpelare som svischar förbi.

Maria Andersson (C), Brastad

Regionkandidat.

Share This