Det ökande behovet av energi i form av elektricitet och den ökande produktionen ställer allt högre krav på Sveriges elnät. I flera delar av landet är inte elnätet dimensionerat för att klara att försörja det ökande behovet, även om tillräckligt mycket elektricitet genereras. Under de senaste åren har detta varit den främsta orsaken till larm om elbrist eller flaskhalsar.

Frågan om kärnkraft dyker upp i debatten, nu senast från (L) som t.om. vill bygga ett kärnkraftsverk intill Brofjorden.

Vi behöver mer el i närtid. Kärnkraften är en viktig del av energisystemet idag och kommer att vara det under en tid framöver men nya verk tar väldigt lång tid att bygga. En marknadsdriven utbyggnad av svensk energiproduktion kommer i första hand innebära vindkraft, och framför allt havsbaserad vindkraft. Det är det snabbaste och mest effektiva sättet att öka produktionen av grön el.   

Utbyggnaden av elnätskapacitet är av största vikt för att klara klimatomställningen. Nu är det viktigt med snabba tillståndsprocesser och tydliga beslut. När nu industrin och transportsektorn ställer om från beroendet av bensin och olja, måste samhället möta upp marknadens behov och företagens vilja att investera i förnybar energi. Det handlar om att behålla jobb och företag här i Västsverige.

Behovet av el kommer att fortsätta öka de kommande åren – därför måste vi se till att vi kan möta det behovet, samtidigt som vi kan möta klimatutmaningen och elpriserna kan hållas på en rimlig nivå.

Preem är ett av företagen som ska investerar för att ställa om produktionen till fossilfri industri. Det ska göras via vätgas. Häromdagen presenterade Vattenfall att de köper flera av de planerade projekten för vindkraft.

Svenska kraftnät har presentat att de planerar för att bygga sex anslutningspunkter utanför Sveriges kuster – varav en i Västsverige. Vindkraftverken som kan anslutas väntas producera el motsvarande hushållsel till 8 miljoner bostäder och med det öka den svenska elproduktionen med 25 procent i närtid.  – Det är mycket positivt att Svenska Kraftnät nu har tagit fram en plan för att bygga ut transmissionsnätet så att nya elproduktionsanläggningar kan anslutas till havs.

Det är så mycket på gång för att lösa den akuta krisen. Centerpartiet anser att vi ska bygga på det som finns, förbättra kapacitet samt snabba upp tillståndsprocesserna för all elproduktion. 

Artikel med Anders Dahlberg och mig i LysekilsPosten den 5 juli 2022
Artikel publicerad i LysekilsPosten den 5 juli 2022
Share This