• Fordon, fartyg, flyg och fabriker.
  • Trä, textil, tång och tegel.
  • Bussar, bredband, biologisk mångfald och besöksnäring.
    -Gaming, grafén, grönt kluster och GoCo.

Igår knöt Kristina Jonäng ihop dryga 20 år med regional utveckling och eget engagemang i Västra Götalandsregionen. Det blev en exposé över hur samarbeten, kloka och modiga satsningar har givit tillväxt och utveckling, i ett län där utveckligen kunde varit helt annorlunda. Företrädare för näringslivet, enskilda företag, myndigheter, kommunalförbund, förvaltning och politik beskrev samarbeten och framtidsutsikter. Allt handlar om hur vi blir ”ett Foss” när vi står mitt i en orolig tid med rädsla för omställning.

Under den senare delen av 1800-talet var Sverige Europas fattigaste land, människor utvandrade i synnerhet från de fattigare delarna av landet. Men det fanns slocknar och byar med en motsatt utveckling. Foss (Munkedal) är ett exempel där det anlades ett pappersbruk, några personer var framsynta och vågade satsa, politiker hade mod att ge tillstånd och mark anvisades. Människor fick jobb och samhället växte.

Utveckling tar tid, kräver mod och ledarskap. I synnerhet i en skakig tid som vi nu befinner oss. Det går inte att backa bandet. Vi ska ta oss igenom detta. De allra flesta av medverkande nämnde klimatomställningen som en bärande del, att gå från det fossila till att bli en ledande aktör med fossilfri produktion. Näringslivet är där, de tillsammans med akademi och offentliga aktörer går i den riktningen. Politiken regionalt, i Västra Götalandsregionen och i kommunerna, har också den insikten – att ska vi klara omställningen, ge människor hopp, jobb och framtidstro krävs politiskt ledarskap. Ingen tog notis om de backande som sker i Stockholm och regeringskansliet. I väst har vi bestämt oss för att göra omställningen för att stå ännu starkare i Europa framöver.


Tack för ett mycket bra seminarium, Kristina och en fin avslutning och överlämning till nya krafter som tar det här vidare.

Share This