Intervjuad i dagens Lysekilsposten för att Nämnden för Infrastruktur- och kollektivtrafik beviljat medel till projektet GO:Leif som handlar om en struktur och testbäddar för övergång till elbåtar. En testbädd ska ligga i Lysekil.

Share This