Jag svarar S i LysekilsPosten om vården

Bijan Zainali och Louise Åsenfors (S) angriper, indirekt, Centerpartiet i en debattartikel den 7 juli. Ni kallar oss för det ”moderat-ledda styret”. Centerpartiet är en bärande del i det samarbete som leder regionen, övriga är allianspartierna och mp (GrönBlå samverkan). I ledningen behandlar vi varandra med respekt oavsett storlek. Därför, i stället för svara med samma mynt som (S), ska jag försöka besvara (S) påståenden.

För det första: Regionen ”samlar inte pengar på hög”. De resurser som ni anser är ”samlade i hög” är personalens pensioner. Både för nuvarande och tidigare anställda. Avsättningen till pensionerna är extra stor nu när personalen har fått jobba extra mycket under pandemin. Centerpartiet anser att personalen är värd varenda krona i lön och pensionsavsättning. De avsatta medlen ska inte användas till annat än pensioner.

Förra året föreslog ni att regionen skulle minska de centralt avsatta pengarna för pension. Det har ni inte gjort i det senaste budgetförslaget, i stället har ni lagt en budget med ett stort underskott. I strikt kommunalrättslig mening är den inte laglig. En budget ska balansera och t.o.m. visa ett visst överskott över planperioden. Anledningen till att lagen är strikt är att morgondagens skattebetalare inte ska tvingas betala för dagens slöseri. Som tur är vann inte ert budgetförslag omröstningen.

För det andra: Det finns inga utdelade sparkrav på sjukhusen. Det vi kräver att de ska följa budget. De får extra ersättning för kostnaderna till följd av pandemin. Varje år räknas regionens budget upp med minst 2 procent, sedan 2014 har det årliga tillskottet till sjukvården däremot varit mellan 4 – 6 procent årligen. Det syns också genom att antalet anställda ökat med 4500 personer sedan 2014.

För det tredje: Om vårdplatserna. Alla partier, inklusive S, är överens om en omställning i sjukvården där mer av vården flyttas närmare patienten medan den mest avancerade vården ska ske inne på de stora sjukhusen. Den medicinska utvecklingen går framåt, avancerad vård kan dessutom ske med dagkirurgi. Patienten, med påföljande risker, slipper bli nedsövd. Det går tom att byta hjälpklaff utan att söva patienten eller att bröstkorgen öppnas. Så mycket säkrare, kvaliteten höjs rejält för patenten, rehabiliteringen blir kortare och tiden i sjukhussängen förkortas rejält. På område efter område har liknande förbättringar skett. Bättre och säkrare för patienten. Det gör också att antalet vårdplatser på de stora sjukhusen har kunnat minskas i antal. En helt medvetens strategi som alla partier varit överens om.

För det fjärde: Vi har alltså varit helt överens om färre vårdplatser på sjukhusen. Det finns trots detta svårigheter att bemanna resterande vårdplatser med rätt kompetens. Det saknas INTE pengar utan det saknas rätt utbildad personal.  

För att få fler sjukvårdsutbildade att ta de tunga passen på vårdavdelningarna har GrönBlå Samverkan höjt ersättningen för natt och helgjobb rejält, med dubbel lön för sjuksköterskor och barnmorskor. Vi driver en aktiv personalpolitik för att göra det mer attraktivt att jobba i vården, i synnerhet de extra tunga passen på sjukhusens vårdavdelningar.

För det femte: Vi har haft en pandemi. Det ställde stora krav på sjukvården. Patienter med störst behov ska få vård först och vård som kunnat vänta har fått anstå. Nu är vi (förhoppningsvis) ute på andra sidan av pandemin. Köerna till vården har ökat under pandemin. Regionen håller nu på att beta av dessa. Våra egna sjukhus får mer pengar om de kan ta sig an fler patienter än avtalat. De får ett styckepris för att ta ännu fler patienter.  Privata vårdgivare som uppfyller alla rimliga krav, får motsvarande erbjudande. Det tycker Centerpartiet är helt riktigt och vi kan se att köerna minskar i snabb takt. Centerpartiet sätter patienterna i främsta rummet. För oss är det viktigast att patienten får vård, inte vem som utför den.

Centerpartiet tänker fortsätta att satsa på personalen med särskilda lönesatsningar, karriärvägar, betalda utbildning mm. Vi tänker inte tvinga personal att jobba i den offentligt drivna vården om man inte vill. Även vårdpersonal ska ha rätt att välja arbetsgivare. Olika vårdgivare ger möjligheter för vårdens personal och patienten ska ha möjlighet att välja den vårdcentral man tycker är bäst.  Vi tänker också fortsätta att visa respekt för skattebetalarnas pengar och avsatta pensionsresurser. Fortsätta att ställa krav på kvalitet och effektivitet.

Centerpartiet tänker fortsätta att jobba för mer nära vård men möjlighet till fast läkarkontakt. Patienten ska inte i onödan behöva åka till det stora sjukhuset. Det som kan göras på vårdcentralerna, närsjukhusen eller i hemmet ska göras där. Men vi ska vet att när det blir verkligen akut så finns en väldigt kvalificerad sjukvård som räddar liv. Vi tänker också fortsätta att visa respekt för våra politiska motståndare.

Maria Andersson (C)

Regionkandidat från Brastad.

Share This