Många tycker att regionvalet är svårt. Partierna tycker så lika, eller? Ja, partierna vill utveckla vården, se till vården blir mer tillgänglig och att personalen får bättre förutsättningar i sitt jobb. Men metoderna skiljer en hel del och det kokar till slut ner till synen på din och min vårdcentral här i Lysekil och det vårdutbud vi har här.

Socialdemokraterna (S) vill strypa den privata vården. Privata vårdgivare som erbjuder t.ex. försäkringsbolag sina tjänster ska inte längre få vara en del av det vårdutbud som handlas upp av regioner. Det innebär att privata aktörer har varit till stor hjälp för att minska köerna efter pandemin inte längre ska få bistå.

I Västra Götalandsregionen bedöms alla vårdcentraler lika, vårdgivarna får samma peng utifrån patienter, vårdtyngd mm. Alla vårdcentraler har alltså samma förutsättningar och ställs under samman krav och granskning oavsett om de är offentligt eller privat drivna. Det tycker vi är bra.

Trots detta pekar Socialdemokraterna ut privat drivna vårdcentraler som t.ex. Capio som problematiska och därför bör avvecklas. (GP debatt) Det framgår inte hur (S) tänkt att lösa det för patienter listade på vårdcentralen i Lysekil, Strömstad och på Orust.

Alla partier har varit överens i regionen om att det finns ett värde i att patienten/invånaren har möjlighet att välja vilken vårdcentral. Därför har vi t.ex. två vårdcentraler i Lysekil så att du som patient kan välja vilken du trivs bäst med. Men om (S) nu backar från denna överenskommelse, vad händer då med vår ena vårdcentral?

Det finns andra hot mot den nära vården. SD och KD vill att ansvaret för sjukvården flyttas från lokalt och regionalt ansvar till en myndighet i Stockholm. Ansvaret för Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tidigare flyttats. Det har lett till indragna kontor och färre polisstationer. Tjänstepersoner på en myndighet i Stockholm har lättare att ta beslut om att minska närvaron på orter som man inte själv befinner sig. Det har vi flera exempel på. Låt inte sjukvården och vårdcentralerna gå samma öde till mötes.  

Flertalet av oss väljare möter som tur är inte sjukvården varje dag eller inte en någon gång om året. Det vi vill är att den ska fungera, den ska kunna bota, lindra och rädda liv när det krävs. Och det gör den. Vi har en mycket bra sjukvård i regionen. En förstklassig vård med ambulans eller helikopter för att rädda liv i akuta skeden. Sjukvården botar alltmer komplexa och svåra sjukdomar.

Den nära vården är den vi möter oftast. Vårdcentralerna kan dessutom göra alltmer, sådant som vi tidigare var tvingande att åka till det stora sjukhuset för. För att vården ska fungera bra behövs både offentligt och privat driven vård som bistår varandra. Det är en framgångsfaktor för att klara tillgängligheten och den nära vården, inte minst. Men också för att vårdpersonal ska ha flera arbetsgivare att välja mellan.

Centerpartiet vill fortsätta att jobba i den riktningen med mer tillit till våra vårdcentraler och dess personal oavsett ägarform, samt utveckla och stärka specialistsjukvården för att öka tillgängligheten och minska köerna.

Hur du röstar i valet har alltså betydelse för om din vårdcentral ska kunna utvecklas eller avvecklas. Rösta på Centerpartiet i Regionvalet.

Maria Andersson (C)

Regionkandidat, Brastad.

Artikel publicerad i Lysekilsposten den 5/9 -22
Share This