I Åmål har NU-sjukvårdens specialistpsykiatri, kommunens socialtjänst och den privata vårdcentralen Medpro bestämt sig för att samarbeta runt patienten. Oavsett vilken väg patienten kommer in hjälps aktörer åt och samlar resurserna runt patienten. Sekretessen lättas efter patientens samtycke och myndigheterna hjälps åt för att förstärka insatserna så att individen kan komma till ett bättre liv. Gemensamma remisskonferenser och samarbete enligt individens önskemål. En metod som rönt nationell uppmärksamhet. De hoppas på ett samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Peter Heie och jag gjorde ett besök på torsdagen. Om fler kunde jobba som i Åmål skulle många människors liv bli mycket bättre samtidigt som samhället sparar stora resurser.

Share This