Centerpartiet vill utveckla vårdcentralerna och du ska om du vill ha en fast läkarkontakt. Resurserna till den nära vården ska öka. Mer avancerad vård kan ske nära, på vårdcentralerna. Vården utvecklas ständigt. Det som tidigare krävt stora sjukhusets insats, kan nu göras hemma. I den riktningen vill fortsätta att sträva. Vi ska in gå tillbaka till hur det var förr, när du kunde få stå med mössan i hand hos doktorn på lokala sjukhuset. Centerpartiet vill ge dig mer makt över vem som ger dig vård.

Därför är det viktigt vem som leder och fördelar resurser till sjukvården. Jag tror inte på att det kan göras i Stockholm, som vissa partier vill. Centerpartiet vill att vården ska vara lokalt styrd, där det finns kännedom om lokala behov och förutsättningar. Om det ska bli resurser till vården i Bohuslän och Dalsland så krävs det personer som känner förutsättningarna. Centerpartiet vill ge mer makt den enskilde vårdcentralen att styra över sin verksamhet oavsett om den drivs av en privat entreprenör eller av regionen.

Mer vård ska ges i hemmet, när det är möjligt. Det kan den göra med fler digitala lösningar samtidigt som det är en trygghet för dig som patient. När det är riktigt allvarligt ska du som Bohuslänning får den bästa vården oavsett om det är hemma eller på det stora sjukhuset.

Köerna behöver kapas efter pandemin. Liksom att administrativt krångel ska bort. Om fler duktiga läkare och sköterskor kan hjälp till, oavsett om det är regionens eller privat anställda aktörer, så får du vård snabbare. Jag anser också att kompetens och lång erfarenhet ska synas vårdpersonalens lönekuvert.

Det är Nära vård för mig. Jag vill frigöra den kraft som finns i den lokala vården, så att du slipper åka i onödan och samtidigt får lika bra vård som på det stora sjukhuset.   

Tror du på lokal makt, på rättvisa och självbestämmande –  

Rösta på Centerpartiet i regionvalet.  

Share This