Vi skriver idag en insändare i LysekilsPosten med anledning av befolkningssiffrorna som kom i veckan.

Lysekil har fallit under en smärtsam nivå

Lysekils kommun står vid en skiljeväg. Invånarantalet i kommunen har nu smärtsamt nog fallit under 14000. Sedan 1998 har vi gått från 15165 invånare till endast 13 969 vid slutet av år 2023. Det är trist, men också ett mått på att det inte funnits någon politisk strategi för hur trenden ska vändas. Befolkningsminskningen är 7,9% under samma tid som grannkommunen Orust har ökat med 1,2 procent. Tjörn har vuxit med 9,8 procent, Tanum med 6,2 procent för att inte säga Strömstad som vuxit med hela 23,4 procent. Lysekils kommun ligger i bottenskiktet i Västra Götaland. Länet som helhet har sedan 1998 vuxit med 18,8 procent.

Är det ett egenvärde att växa? Ja det vill vi i Centerpartiet hävda. Färre invånare betyder minskade skatteintäkter, vilket i sin tur riskerar att leda till skolnedläggningar, kompetenstapp och penningbrist för att ta hand om vår åldrande befolkning. För samtidigt som länet i övrigt växer så får vi dras med minskade resurser och tomma skolbänkar.

Det är inte rätt att skylla på en allmän trend i landsbygdskommun – för det stämmer inte. Den kommunala förmågan, visar på att trender kan vändas. Att skylla på yttre omständigheter, visar bara att man bortser från den egna förmågan och potential som kommunen har.  

Bro är ett lysande exempel på en ort i Lysekil där vi ser en positiv utveckling med inflyttande familjer. Bro är det strålande undantaget i en kommun som annars viker. Men vad är svaret från våra ledande politiker? – Att hota skolan. Det ger oro, för vilken familj vill flytta till en plats där skolan hotas. Skaftö likaså – populärt och vackert, men oron kring skolan finns där.

En trygg och välutvecklad skola bidrar inte bara till att ge våra barn en god start i livet, den lockar också familjer att slå rot och hjälper till att skapa en levande, hållbar kommun med framtidstro.

Det krävs ledarskap och förmåga att skapa egen kommunal utvecklingskraft och en förmåga att se möjligheterna. Våga satsa där människor vill bo.

Så var hamnade vi här och hur kan vi vända på utvecklingen? Vi har behov av en långsiktig strategi för ökat bostadsbyggande, förbättrat företagsklimat och satsningar på alla våra orter. Dessutom måste vi prioritera skolan och utveckla bättre kommunikationer.

Som kustkommun har vi en enorm potential att använda. Med många mil kust och ett läge mellan Oslo och Göteborg borde vi vara en attraktiv plats för såväl nya invånare som företagare. Vi har allt att vinna på att göra Lysekil ännu mer tilltalande, inte minst för dem som redan älskar vår kommun.

Share This