Fallens dagar pågår i dagarna tre. Mängder med människor vallfärdar för att se när vattnet släpps genom portarna i Trollhättan. Kanalen med slussarna är livsnerverna mellan Vänern och Göteborgs hamn och transportleden för gods till/från Vänerns hamnar. Men slussarna är över hundra år och ska bytas, när det är gjort kan ännu mer gods föras från lastbil till båt. Nu sätter S i Trollhättan käppar i hjulet för sjöfarten genom att trilskas om dragningen av slussleden. Läs Peter Heies inlägg:

Trollhättans slussar är en nationell angelägenhet!!

Alla som vill vara trovärdiga i sitt miljöarbete förstår att Vänersjöfarten måste kunna bedrivas under byggandet av nya slussar säger Peter Heie, Regionkandidat för Centerpartiet i Fyrbodal i samband med Fallens dagar i Trollhättan.

Vänersjöfarten är en viktig del av den logistik som stöder svensk industri och basnäring kring Vänern. Att detta kan ske med båt är avgörande både för kostnader och miljö. För flera företag är inte alternativet med vägtransporter valbart utan kommer att innebära nedläggningar och flytt utomlands.
Att ställa av Vänersjöfarten under 3-5 år för att bygga om i stället för att bygga nytt, innebär att det inte finns något underlag för en framtida sjöfart på älven. Då finns det heller ingen anledning att investera i nya slussar. Varför göra miljardinvesteringar för att säkra båtturismen? Då funkar dagens slussar bra.

Socialdemokraterna i Trollhättan behöver ta bladet från munnen och svara på en rad frågor utifrån sitt ställningstagande
-Hur ser man på sin roll i att ställa om hela samhällets transportsystem?
-Vilket ansvar tar man för att minska miljöbelastningen?
-Vad är Trollhättans roll och ansvar, som motor i Fyrbodal, och för övriga kommuner runt Vänern?

Att investera i infrastruktur och säkra möjligheter till hållbara transporter är grunden för en god samhällsutveckling. Oavsett om det byggs vägar, järnvägar eller slussar kommer det att påverka enskilda. Inte minst byggandet av E6 var det många enskilda som påverkades av.
Beskedet bör vara tydligt, bygg ut slussarna snarast och gör det med bibehållen trafik under byggtiden.

Peter Heie
Centerpartiet

Share This