Aida Karimli och jag har skrivit en motion till Regionfullmäktige om att underlätta för energigemenskaper. I tisdags behandlades motionen på Regionfullmäktige. Motionen har i huvudsak fått ett positivt bemötande.

Länk till Regionfullmäktige

Motionen och svaret sammanfattas så här:

Maria Andersson (C) och Aida Karimli (C) vill att Västra Götalandsregionen (VGR) utarbetar en modell för stöd till energigemenskaper med inspiration hämtat från arbetet med fiberutbyggnad och bredbandsstrategin.

En energigemenskap består av aktörer som producerar och distribuerar lokal och förnybar energi. Inom VGR är prioriteringen i dag att i första hand fokusera på etablering av större sol- och vindkraftsparker, samt nätkapaciteten, då detta har störst effekt på den totala energiförsörjningen i Västra Götaland. Samtidigt kan lokala energigemenskaper bidra till en mer inkluderande energiomställning där fler känner ett ansvar för lokala energilösningar och bidrar till självförsörjningsgraden.

Västra Götalandsregionen har ett begränsat antal strategier att arbeta efter och det bedöms inte motiverat att utforma en liknande bredbandsstrategin för detta ändamål.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Alla handlingar i ärendet

vad jag skrivit tidigare här på bloggen

Min reservation när frågan behandlades i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Motionen

Jag har också noterat med

Sverige Energigemenskaper uppmärksammade att vi skrivit en motion

Noterar också med viss tillfredsställelse att regeringen tar sig an frågan.

Share This