I mars förra året beslutade nämnden för Infrastruktur- och kollektivtrafik om medfinansiering av projektet Go:Leif. Lysekils kommun är en partners i projektet som sträcker sig längs hela kusten från Göteborg till Arendal i Norge, ca 400 laddare är planerade. Den 31 maj invigdes den första laddaren i Lysekil.

Det här viktigt att samordna och samarbeta för att få fart på omställningen. Projektet är till stor del finansierat via EU-medel.

Projektnamnet Go:Leif (Grön Omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar).

Beslutet Go:Leif

Innovatum är projektägare:

Mer om projektet https://innovatumsciencepark.se/projekt/goleif/

Tidigare inlägg https://mariaandersson.se/testbadd-for-elnatet-till-lysekil/

Share This