För Centerpartiet är en väl fungerande kollektivtrafik en viktig pusselbit till att kunna bo och leva i hela regionen. För att kunna utveckla och stärka den behövs ekonomiska resurser.

I den nya rödgröna ledningens tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen lades förslaget om att Västtrafiks biljettpriser skulle sänkas med 1 kr per biljett och zon.
Sänkningen med en krona skulle drabba kollektivtrafiken stenhårt. Sänkta biljettpriser blir automatiskt broms för kollektivtrafikens utbyggnad.

För att kunna bygga en ännu starkare kollektivtrafik röstade jag tillsammans med ledamöter för Kristdemokraterna och Liberalerna för att behålla nuvarande prisnivåer, vilket så blev.

  • Jag är ledamot i nämnden för Infrastruktur och kollektivtrafik. På torsdagen hade vi nämnd och frågan ställdes på sin spets. Vi i Centerpartiet vill se fler bussar och tåg. Bra pendlingsmöjligheter och en pålitlig kollektivtrafik så att fler kan jobba runt om i hela Västra Götaland.

Minskade intäkter till kollektivtrafiken tvingar fram nedläggning av linjer i såväl städerna som på landsbygden.

Det är lätt att tro att en kronas sänkning inte spelar någon roll men med stigande kostnader för el och andra drivmedel, ökade personalkostnader är det bra om biljettpriserna höjs i en jämn och lagom takt. Annars kommer vi tvingas till nedskärningar av lågfrekventa linjer.

Share This