Klimatomställning ska ge nya jobb i Västsverige

av | feb 18, 2022 | Grön tillväxt, Innovation och tillväxt, Jobb och företag, Omställning och jobb

Vi står inför ett skifte – där vi ska ställa om.

Vi står inför ett nytt teknikskifte där företag inom industri- och transportsektorn ska ställa om till att bli fossiloberoende, och där elektrifiering och digitalisering ska introduceras på en mängd arbetsplatser. Det gör att jobben och utbildningar behöver anpassas till en ny tid. Lyssna till Maria Andersson, regionkandidat, berätta om den omställning som nu sker.
Västsveriges konkurrenskraft bygger på tillgången till rätt arbetskraft.
🍀 Vi ska matcha arbetskraften för de jobb som finns genom utbildningsinsatser och praktik.
🍀 Vi ska underlätta för de som behöver förnya sina kunskaper för att ta sig an nya arbetsuppgifter.
🍀 Validering är ett viktigt instrument för att bekräfta kunskaper och erfarenhet på arbetsmarknaden.
🍀 Vi vill se fler företagarutbildningar med ämnen som entreprenörskap och med inriktning på framtids- och bristyrken.
🍀 Gymnasiala lärlingsanställningar och vuxenlärlingsanställningar bör prövas i fler branscher.
🍀 Vi ska kraftsamla för att fler unga ska fullfölja sina studier.
🍀 Alla ungdomar i hela Västra Götaland ska ges samma möjligheter till helt fritt gymnasieval.
Vi i Centerpartiet vill se hela Västra Götaland växa och utvecklas!
    Share This