Jag kommenterar i en insändare cirkusen med arvoden i Lysekils kommunfullmäktige . Insändaren är publicerad idag torsdag.

Till Lysekilsposten
Ta er an kommunens utmaningar istället!
Nu får det ändå ske en skärpning! Vår kommun har stora utmaningar; ingen befolkningstillväxt, uselt företagsklimat, sviktande ekonomi, nedläggningshotade skolor och hög kommunalskatt. Vi har behov av stora reformer i brett politiskt samförstånd för att få
kommunen på rätt köl. I det prekära läget väljer Lysekilspartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ägna sig åt att bråka om några extra viceordförandeposter som inte tillför vare sig utveckling eller politiskt samförstånd i en kommun som behöver just utveckling och politiskt samförstånd.


En viktig princip för att undvika den typ av sandlåda som vi ser nu med arvodena, är att
komma överens före valet om hur höga arvodena ska vara och hur många poster behövs i en
nämnd eller styrelse. Det brukar bli en överenskommelse i bred enighet. I den senaste
arvodesberedningen före valet var vi överens om antalet poster och nivån på arvodena, i det
ingick inga extra viceordförandeposter.


I Lysekil är mötesarvodet ca 700 kronor för ett 4 timmars nämndsmöte. Som förtroendevald
ska det arvodet också omfatta tid för inläsning, ringa telefonsamtal, diskutera förslagen,
bestämma handlingslinje, möten med allmänheten, kontakt med media, skriva motioner och andra förslag mm. Det blir inte många kronor i timman. Ett slopande är heller inget som löser kommunens ekonomiska utmaningar.


Jag ser det som ett ansvarsfullt uppdrag att vara förtroendevald i en demokrati och att sitta i
fullmäktige. Vi som gör det är vanliga människor med helt vanliga jobb som sliter med att
hämta på förskolan och ploga snö, är butiksbiträden, företagare, projektledare. Vi drivs av samhällsengagemang och att göra det bättre för människor.


Centerpartiet har t.ex. vid kommunfullmäktige fyra motioner med förbättringsförslag för
mer-öppna bibliotek, taxor vid bygglov, bättre för kollektivtrafikresenärer och mark till Bro
skola. Frågor som kommer i skymundan på grund av den politiska ledningens agerande.
Arvodena är inte höga med tanke på det arbete som lägga ner i tid och som förberedelse.
För att vara påläst krävs flera timmar särskilt för ledamöter i de mindre partierna, där färre
ska sätta sin in alla ärenden. Det är få som tar ett politiskt uppdrag för de 700 kronorna vid

ett fullmäktigesammanträde utan vi drivs av annat. Däremot att helt slopa ersättningen skickar riktigt dåliga signaler till alla dem som är beredda att lägga ner tid på politiken. Då möts vi av en politisk sandlåda från den politiska ledningen men också från delar av
oppositionen.


Jag sitter kommunens arvodesberedning. Jag tillhör dem i arvodesberedningen som anser att de förtroendevalda ska ha en rimlig ersättning för sitt uppdrag. Annars kommer vi inte få personer som vill ta det ansvarsfulla uppdraget att hantera skattebetalarnas pengar och många gånger fatta svåra beslut.

Vi var överens före valet om ordförande och vice ordförande i nämnderna samt nivån på
ersättning. Den cirkus som nu den politiska ledningen ställer till med är inget annat än
pinsam och ett svek gentemot alla oss som kämpar, vid sidan av ordinarie arbeten. Men framförallt är det ett svek som Lysekils invånare, när vi har en politisk ledning som inte ägnar sig åt de stora frågorna och de stora utmaningarna som kommunen har. Hur tänker ni att det någonsin ska vara möjligt att rekrytera nya medlemmar till våra partier som är beredda att stå upp för demokratin, det sansade demokratiska samtalet och skapa
utveckling i vår kommun? Varför vill ni inte anta de stora utmaningarna som kommunen har?
Det är sorgesamt att se.


Maria Andersson, Centerpartiet
Ledamot av arvodesberedningen och
Ersättare i kommunfullmäktige

Share This