Vid Infrastruktur-och kollektivtrafiknämndens möte idag beslutade nämnden om satsningar på laddinfrastruktur för färjorna längs kusten. 10 platser får förstärkt laddkapacitet, bl.a. i Strömstad. Vilket välkomnas av Andreas Hansson, gruppledare för Centerpartiet i Strömstad.

Västra Götalandsregionen Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd (IKN) beslutade om 1.5 miljoner i en satsning för att dra fram laddningskapactietet till Ängbåtskajen i Norra hamnen i Strömstad.

”Färjetrafiken står idag för stora utsläpp per rest kilometer och därför finns här stora klimatvinster i elektrifiering” – Maria Andersson, ledamot infrastruktur och kollektivtrafiksnämnden, Centerpartiet.

För att ställa om kollektivtrafiken och minska utsläppen pågår en intensiv elektrifiering, Västtrafik upphandlar nu elektrifierad färjetrafik mellan Strömstad och Kosteröarna. Men för att få denna trafik i drift krävs laddinfrastruktur på plats med stor effekt, elfärjor kräver betydligt mer effekt än exempelvis en elbil. Andreas Hansson, gruppledare Centerpartiet Strömstad, välkomnar beskedet. ”Färjetrafiken är livsnödvändig för Strömstad, att vi är i framkant och tar klimatansvar är en viktig framtidsfråga”.

Övriga platser som nämnden beslutade om investeringar är Saltholmen, Klippan, Lindholmen, Vrångö, Styrsö Bratten, Öckerö, Rönnäng och Kyrkesund.

Share This