Idag var vi några politiker från Centerpartiet på plats i Ulkeröds gård för att diskutera betydelsen av bredband och fungerande mobiltäckning.

Kristina Jonäng, ordförande i Regionutvecklingsnämnden i VGR ledder delegationen med på besöket var också Riksdagsledamot Mikael Larsson (c), Trafikutskottet som har särskilt ansvar för bredbandsfrågorna samt Anders Dahlberg, som kandiderar till Riksdagen.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland bestämde tidigt att funderade bredband och mobiltelefoni är en prioriterad fråga för att företagen ska ha likvärdiga förutsättningar i hela länet. Beslut om stöd till en samhällsmast i Ulkeröd fattade Regionutvecklingsnämnden i höstas, och nu är den redan på plats, säger Kristina Jonäng, ordförande i Regionutvecklingsnämnden (C). Regionutvecklingsnämnden i VGR har en bredbandsstrategi med uttalat mål att förbättra bredbandstäckningen i alla delar av regionen.

Det är näst intill omöjligt att bedriva aktiva företag utan en väl fungerade mobiltäckning, därför är det så angeläget om att skynda på utbyggnaden av bredband för mobiltäckning. VGRs arbete med stöd för utbyggnad av bredband är en förebild för resten av landet, menar Mikael Larsson. Även om det även i Västra Götaland är fler områden kvar som saknar ordentlig täckning. Flera företagare i området har vittnat om att det är svårt att bedriva verksamhet i delar av Munkedals kommun på grund av dålig mobiltäckning. Munkedals kommun skickade därför in en ansöka till VGR och regionutvecklingsnämnden beslutade i september om att bidra med 50 procent av kostnaden. Kostnaden beräknas totalt till 1,9 mnkr.

Share This