Centerpartiet i Lysekil har haft årsmöte och fastställt lista till kommunvalet. Det gjordes på ett möte där medlemmarna också pratade med Anders Dahlberg, ny etta på riksdagslistan inför kommande val. Anders, som är född och uppvuxen strax utanför Brastad, talade om sina hjärtfrågor och inspirerade medlemmarna inför kommande valrörelse men mötet tyngdes förstås av Rysslands invasion av Ukraina och det lidande hos befolkningen som Rysslands krigsbrott medför.

– Europa är drabbat av krig igen. Ryssland har oprovocerat med en stor armé invaderat Ukraina. Men Europas demokratier har svarat, står mer enade än på länge med kraftfulla sanktioner mot Ryssland. – Av invasionskriget följer civila offer, människor som lider och är på flykt. Sverige ska stå redo att hjälpa den ukrainska befolkningen men krigsmateriel, pengar och med husrum för dem som är på flykt, sa Anders Dahlberg till medlemmarna på mötet.  

Anders Dahlberg lyfta också andra aktuella politiska frågor, bland annat FN:s klimatrapport som tydligt visar att vi behöver fortsätta att öka takten i klimatomställningen, för att klara jobben och för att minska beroendet av fossil olja. – Våra industrier bl.a. raffinaderier och kemiindustrin ligger redan i framkant i omställningen till mer fossilfria produkter, förutom att säkra jobb och klimat, så bidrar det till att vi blir mindre beroende av rysk olja. – Det välkomnar jag, sa Anders. Anders lyfte också att omställningen kommer att kräva tillgång till mer el, t.ex. för att göra vätgas men också till den nya batterifabriken kommer att öka el-användningen. Fordonsflottan drivs redan av flera olika typer av drivmedel. El-bilar har stått i fokus men även annat förnybart bränsle behöver till t.ex. biogas behöver ta en större plats för att klara klimatomställningen. 

Anders tog även upp att människor oberoende av var man bor ska kunna vara en del av samhällskontraktet. – Polisen och ambulansen ska komma när den behövs, vägen ska vara farbar och plogas när det behövs. Vi ser att landsbygden växer, fler vill bo på landet i större hus. Pandemin har gjort det möjligt att bo en bit från stan och ändå pendla lite längre till spännande jobb, detta borde ge alla möjligheter för en kommun som Lysekil att växa, avslutade Anders sitt anförande för centerpartisterna. Sedan vidtog en diskussion om aktuell politik i kommunen, den nya översiktsplanen och vilka möjligheter som finns för tomter och hus i attraktiva lägen och nya industrietableringar i hela Lysekils kommun.  

Årsmötet fastställde också valsedel till kommunfullmäktige Monica Andersson kommer att toppa listan följt av Linn Nielsen, Siw Lycke, Ida Strandberg, Maria Andersson, Marcus Karlsson, Angela Doering, Fredrik Christensson, Christina Rörvall-Dahlberg, Lars Nielsen, Tamar Larsson och Lennart Niklasson.

– Lysekil har så många kvaliteter. Jag vill se till att hela kommunen har förutsättningar att växa. Det finns en efterfrågan på attraktiva bostäder, företagsmark och skolor. Vi måste kunna möta upp detta i alla delar av kommunen.

Maria Andersson valdes till ny ordförande för Centerpartiet i Lysekil.  – Centerpartiet i Lysekil är ett piggt parti med flera nya medlemmar och ett stort engagemang för samhällsfrågor. – Jag ska efter bästa förmåga leda och utveckla partiets organisation, för en valframgång i höst så att vi kan ta ett större ansvar att utveckla kommunen i en positiv riktning.

Share This