Idag svarade Regionstyrelsen i Västra Götaland på den statliga remissen om En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Förslaget i utredningen är att öppna möjligheterna för gårdsförsäljning av vin, öl och sprit i liten skala. Centerpartiet ställde sig positiv till ett yttrande om att förbättra möjligheterna för småskalig försäljning av hantverksmässig produktion hemma på gården, av lokalproducerat vin eller öl, eller annan alkoholhaltig dryck.

Tillverkningen av alkoholhaltiga drycker är en av de snabbast växande branscherna inom svensk livsmedelsindustri. Tillväxten sker från en låg nivå men entreprenörsandan är stor och var under pandemiåret 2020 5,3 procent. Antalet företag som är registrerade inom branschen var i slutet av år 2020 122 stycken i Västra Götaland mot 111 stycken året före. Branschen har sett en tillväxt under hela 2010-talet.

Det finns ett intresse för hantverket, att bedriva det småskaligt med en stark förankring i lokalsamhället. Det finns i allmänhet ett ökat intresse för livsmedelsproduktion där kvalitet, ursprung och hantverkskunnighet värderas högre. Företagen bidrar också till att stärka besöksnäringen i lokalsamhället oberoende om det är i ett industrikvarter i staden eller i en gårdsbutik på landet.

I det förslag till yttrande som Centerpartiet skrivit framgår de positiva effekter vi anser att den här möjligheten ger för besöksnäringen och den småskaliga livsmedelsproduktionen, inte minst på landsbygden. Vi skrev yttrandet tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, KD som säger sig ha en nyvunnen vurm för landsbygden, röstade emot.

Share This