Jag deltog i samtal i samband med invigningen av Västerhavsveckan. Platsen är Fjällbacka. Duellerna handlade om hur vi ska få ett hållbart livsmedelsystem? Om produktion i och på land av sjömat, både vattenbruk & fiske samt hur vi ska förbättra möjligheterna för företagande och förbättrade värdekedjor. Här är några av de punkter som jag lyfte upp eller hade planerat lyfta upp vid duellerna.

Mer tillit, kortare tillståndsprocesser, bättre upphandlingar för att stärka det kustnära fisket och odling

 • Lokalt beslutsfattande ska vara grundprincipen för att få ett hållbart fiske och odling.
 • Myndigheternas tillståndsprocesser måste kortas.
 • Viktigt med samarbete med markägare närmast strandkanten.
 • Det behövs mer tillit för att de små aktörerna ska ha möjlighet att konkurrera med de större.
 • Ständiga kontroller kostar tid och pengar. Vi måste lita på de små, bättre med kännbara straff om man inte sköter sig.
 • Varje extra pålaga med kontroll kostar de små aktörerna stora pengar och gynnar de stora trålarna som kommer från andra länder med lägre miljökrav.
 • Underlätta för det kustnära fisket genom upphandlingar, tillit från beslutfattare och myndigheter.
 • I utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete 2020:10 föreslås att vattenverksamhet/odling som gynnar miljön i havet, ex. odling av sjöpung och alger ska undantas från tillståndsplikten på samma sätt som musslor gör idag. Utredningen ligger på regeringens bord sedan två år utan att det kommit till åtgärd.

Stärk innovationskraften

 • Klart vi ska ha kustnära fiske, efterfrågan kan styras genom lokal upphandling till offentliga kök, rimlig kontrollverksamhet och förkortat tillståndsprövning.  
 • Underlätta för att utöka samarbetet med de blå och gröna näringarna, Restprodukter från havsbaserad odling måste kunna användas som gödningsmedel på jorden, då kan vi minska behovet av konstgödsel och binda kol i marken.
 • Upphandlingen vi kan ställa krav på färsk fisk på menyn i offentliga kök, då gynnas de lokala entreprenörerna.
 • Regionen kan genom utvecklingsstöd bidra till innovation och tillväxt bland de blå och grön för nya produkter.
 • Vi behöver äta med sill, gynna utvecklingen av nya produkter som tilltalar ännu fler
 • Utbilda kockar i produkter från havet, finns en utbildning vid Grebbestad men kan behövas en bredare satsning med kortare utbildningar i skolköken.
 • Regionen är ser till att brygga över de stuprör som staten och EU jobbar i. Staten och EU skiljer på jordbrukspolitik och fiskepolitik, det är försvårande för t.ex. landbaserad odling. Är det fiske- eller jordbruk. Det klarar inte staten av att reda ut. Därför blir regelverket krångligt och tillstånd tar enorm tid. Regionen kan bidra till innovation inom, men staten måste reda ut sin stuprörspolitik.    
Share This