Tänk, det är mindre än ett år sedan WHO förklarade att pandemin var över. Den pågick i 3 år och har satt spår i mångas liv. Ändå glömmer vi snabbt. Ikväll var Anders Tegnell i Göteborg för att reflektera över det som var, varför vi gjorde som vi gjorde, om vikten av saklig kommunikation och att vi kom väl ut ur pandemin, trots allt.

Vi var många som satt där bänkade kl. 14 varje dag från mars 2020, för att lyssna till Anders Tegnell, när han lugnt och metodiskt guidade oss och gav rekommendationer – som vi sedan följde. Vi stannade hemma, vi höll avstånd, vi var i naturen istället för på krogen. Och vi slapp munskydd och höll skolorna öppna.

Den svenska tilliten till myndigheter var en stor fördel, det gjorde att vi kunde hålla samhället relativt öppet. Vi tog inga förhastade beslut. Den stora sorgen var situationen på äldreboendena och besöksförbudet, vi borde gjort annorlunda. Personalen borde fått mer stöd och besöksförbuden var mycket olyckliga.

Jag ställde en fråga om den nordiska och europeiska samordningen och om den kan bli bättre nästa gång. Samordning och information skedde mellan myndigheterna men det var svårt i den praktiska hanteringen, eftersom beslutskulturen är så olika. Tegnell hoppas ändå på en större internationell pandemisamordning nästa gång. För en sak är säker – det kommer nya pandemier. Men vi är väl rustade.

Share This