Några bilder från dagens besök på Kristinebergs Forskningsstation i Lysekil med regionutvecklingsnämnden. Stationen bildades 1877 och redan redan 1878 konstaterades att det inte längre fanns någon torsk i Gullmarsfjorden. Naturliga förändringar har alltid skett i fjorden. Gullmarn är en tröskelfjord och har bl.a. genom sitt djup en mycket intressant maritimt liv, med levande bottnar och stor artrikedom. Akademin, forskningsinstitut som tex GU, Chalmers, KTH, RISE, iVl finns på plats.

VGR är involverade inom det maritima klustret som har särskilt fokus på Maritimbioteknik, Maritim energi, Havsförvaltning, Maritima operationer, Maritim turism, Maritima livsmedel.

VGR har särskilda insatser för att skapa synergier och samarbeten, entreprenörskap och levande kust. Regionutvecklingsnämnden insatser om 82 mnkr har växlats upp flera gånger om med medel från EU-medel, privata pengar och statliga resurser. Tydligaste resultaten är inom Levande Kust men nu kommer allt fler innovativa företag som tar tillvara kunskapen som genererats på plats.

Alla konstaterar att det är litet nationellt fokus. Det är istället riktat mot Östersjön och dess miljöproblem. Vi här har istället blicken riktad mot utveckling och de stora möjligheter som havet ger.

Västra Götalands längsta kust är trots allt Vänerkusten, Vänern är Europas största sjö och den största delen finns i Västra Götaland. Vi hann med att få en redovisning av Vänersamarbetet av de utmaningar och framgångar Vänern har med allt för lågt vattenstånd och hotad sjöfart.

En väldigt intressant dag. Det är viktigt att VGR fortsätter att främja entreprenörskap, samarbeten för en levande kust, hållbar utveckling, fler jobb och företag

Share This