Insändare i torsdagens Lysekilsposten

Lysekilsposten från tisdagen 23 april kunde vi läsa att det är oklart vilka regler som ska gälla för eldning av eget trädgårdsavfall i Lysekils kommun.

Bakgrunden är att Sveriges regering har gjort en snäv tolkning av EU:s avfallsdirektiv. Regeringen fattade beslut så sent som i december.

Naturvårdsverket har därefter gett kommunerna i uppgift att besluta om undantag från reglerna. För Centerpartiet i Lysekil är det självklart att det måste vara tillåtet att elda kvistar och grenar i
trädgården. Andra kommuner har redan gått före och hanterar förordningen på ett rimligt sätt. Halmstad kommun har gjort tolkningen att det är okej att elda i trädgården om det inte stör andra. Nu förväntar vi oss att Lysekils kommun och den
politiska ledningen gör det enda rimliga att också tillåta eldning av eget trädgårdsavfall. Regeringen bör också se över det rimliga i att övertolka EUs direktiv på detta sätt.

Share This