Skriver idag i TTELA tillsammans med kollegor från M, KD och L.

Om hur det rödgröna styret prioriterar ytterligare biljettsubventioner framför pengar till sjukvården

Med detta i åtanke är det inget annat än anmärkningsvärt att det nuvarande rödgröna styret envist fortsätter driva frågan om sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken. Att det blir några enstaka kronor billigare för Västtrafiks resenärer att åka kollektivt kan naturligtvis låta bra, men det finns ett problem. Kostnaderna för att driva och utveckla kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen försvinner inte. Västtrafik själva uppger att en frysning av priserna vid 2022 års nivåer redan 2026 hade resulterat i ett underskott på cirka 160 miljoner kronor. Detta underskott skulle dessutom årligen bli större och större i takt med att kostnaderna för drift och investeringar ökar till följd av inflation och indexuppräkningar. Att lägga och driva igenom förslag som dessa är ingenting annat än oansvarigt, och det riskerar att urholka inte bara Västtrafiks ekonomi, utan också regionens. Detta är ingenting vi i Grönblå Samverkan kan ställa oss bakom.

Share This