En hamn på land. Vi var några som besökte norra Europas största dry port i Falköping. Containers med produkter från svensk industri som ska ut i världen och produkter som ska in ut i svenska butiker lastas om från lastbil till järnväg eller omvänt, här. Årligen lastas 30.000 container per år och med den pågående utbyggnaden blir det snart 80.000 stycken årligen. Långtradarna slipper trängas i Göteborg på väg ut i till Göteborgs hamn. Hittills har satsningen minskat CO2-utsläppen med mer än 30000 ton/år. Västra Götaland har varit en av finansiärerna för att få igång verksamheten. Det är både en viktig satsning för förbättrad logistik och för att minska klimatutsläppen. Vid sidan av containers lastad mängder med timmer från lastbil till järnväg. Lennart Karlsson, VD för Jula Logistics guidade oss.

Göteborg är Nordens största hamn och för att klara av att föra över mer av godset från väg till järnväg har denna satsningen ett viktigt steg. Det är dock helt nödvändigt att bygga järnvägen mellan Göteborg och Borås för att avlasta Västra stambanan samt bygga ut till fyra spår mellan Alingsås och Göteborg för att godset som ska till från/till övriga Sverige ska komma fram. Göteborgs hamn är också Norges största (och enda djuphamn). Dagligen går 2.600 stycken långtradare med gods på E6 in Norge. Idag går det inte att lasta detta på järnväg på grund av bristande järnväg genom Dalsland. En sträcka som är utpekad av EU och därmed har upp till 50 procents finansiering, bara Sverige hostar upp resten.

Västra Götalands prioritering inför nationell plan är:

  1. Ny stambanan Göteborg – Borås
  2. 4-spår mellan Alingsås – Göteborg
  3. Bygg klart ”missing link” (Skälebol -Kornsjö) mellan Hamburg – Oslo.
Share This