Ett hinder för en positiv omställning är ibland myndigheternas regelverk och arbetsmetoder, vilket mynnar ut i en frustration på landsbygden. Bönder och skogsägare gör det bästa för miljön och för klimatomställningen om principen Frihet under ansvar får gälla – det har bönder och skogsägare klarat av genom alla tider. På så sätt har jorden och skogen förvaltats väl samtidigt som den har gett avkastning och en växande ekonomi för Sverige. Därför är ett positivt sam. Bönder och skogsägare gör det bästa för miljön och för klimatomställningen om principen Frihet under ansvar får gälla – det har bönder och skogsägare klarat av genom alla tider. På så sätt har jorden och skogen förvaltats väl samtidigt som den har gett avkastning och en växande ekonomi för Sverige. Därför är ett positivt samspel mellan myndigheter och brukare viktigt, pekpinnar och överimplementering av direktiv ska förhindras. På så sätt kan jorden och skogen förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Det skriver jag och Peter Heie i en debattartikel som publiceras i bl.a. Lysekilsposten.

Det ger helt nya möjligheter för jobben i den gröna sektorn men också inom energiförsörjning, tekniksektorn mm. Kampen om marken hårdnar när allt detta ska få plats, det som vi tidigare har pumpat upp ur underjorden ska nu få plats att växa ovan jord och samtidigt bygga vindkraft, solel, bostäder och dra nya kraftledningar. Då gäller det att myndigheterna ställer sin tillit till dem som klarat av att brukat jorden och skogen i alla tider samt att kloka kommunpolitiker vågar fatta beslut som gynnar den gröna omställningen. Om vi förvaltar resurserna väl, tar hand om skogen och växande grödor på ett ansvarsfull sätt skapas tillväxt och välstånd i både stad och land.

Bönder och skogsägare gör det bästa för miljön och för klimatomställningen om principen Frihet under ansvar får gälla – det har bönder och skogsägare klarat av genom alla tider. På så sätt har jorden och skogen förvaltats väl samtidigt som den har gett avkastning och en växande ekonomi för Sverige.

Share This