Idag sammanträde regionfullmäktige. Jag ställde en fråga till Peter Hermansson (M) som är avgående ordförande för Västtrafik. Bakgrunden är den ganska alarmerande rapport som Västtrafik lagt på vårt bord i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samtidigt som den rödgröna ledningen föreslår minskade intäkter genom frysta biljettpriser.

Fråga till Västtrafiks ordförande Peter Hermansson

I förra veckan presenterades Västtrafiks långtidsprognos för infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. Prognosen presenterades och fastställdes av Västtrafik AB före jul.

Västtrafik skriver i sammanfattning att behoven av ökade driftsbidrag är något högre än de senaste åren. För att behålla befintlig trafik 2026 räknas driftbidraget behöva öka med 435 mnkr. Alltså för att behålla befintlig trafik räknar Västtrafik med att behöva öka driftsbidraget med 2,7 procent årligen. Och om det finns ambitioner att göra satsningar enligt liggande planer krävs det ett genomsnittligt tillskott om 6,2 procent per år.   

Västtrafiks intäkter behöver förstärkas, det görs bland annat genom att minska fuskåkande, men det räcker inte. Därför är en viktig del att biljettpriserna följer ett index och räknas upp med lugn och rimlig takt för att inte urholka kollektivtrafikens ekonomi. Om vi dessutom vill göra satsningar krävs ökade resurser.   

Jag för min del ser det bekymmersamt att samtidigt som Västtrafik ser ökade kostnader på grund av ökade index för t.ex. drivmedel inkl. el, ökar också banavgifter och annat som följer av index i avtalen. Jag vill se att vi ökar andelen trafikanter i kollektivtrafiken, samt bygger ut enligt de planer som finns med nya tåg, fler bussar och spårvagnar.  

  • · Finns det anledning att vara bekymrad över möjligheten att nå målen som fastställts i trafikförsörjningsprogrammet?  

Maria Andersson
Ledamot i regionfullmäktige


https://regionfullmaktige.nu/program/4430/klipp/10875?t=520

Share This