Mikael Larsson (C), riksdagens försvarsutskott var på besök i Uddevalla/Lysekil igår. Vi började med ett besök i Uddevalla Hamn för att prata med VDN där om läget för hamnen och utmaningar framöver.

Därefter besök på Skaftö deltidsbrandkår i Grundsund. Vi informerade oss om de särskilda utmaningar som deltidsbrandkåren har med tex rekrytering.

Vid Lysekils kommun träffade vi Peter Dafteryd som är beredskapsstrateg i kommunen. Han berättade om de förberedelsearbete som pågår för planering av ett läget med höjd beredskap. Vi pratade mycket det civila försvarets roll i ett krisläge.

På kvällen hade vi möte i Bro, där Mikael fick möjlighet att berätta om försvarsberedningens slutsatser så långt. Många frågor från medlemmar och sympatisörer som mött upp.

En bra och givande dag.

Share This