Folkhögskolan ger människor nya möjligheter.

Idag var vi några personer som besökte filialen för Dalslands Folkhögskola i Trollhättan. Bland annat för att få berättat om det s.k. VI-projektet som möter den växande andel av unga som står utanför arbete och studier. De kallas ofta ”hemmasittare” eller UVAS – unga som varken arbetar eller studerar. I VI-projektet har folkhögskolan tillsammans med kommunalförbunden i Fyrbodal och Boråsregionen, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg, Högskolan Väst, Uppsala universitet samt 19 kommuner i Västra Götaland samverkat för personer som står långt ordinarie samhälle att återgå till arbete eller studier.

Den psykiska ohälsan är utbredd bland målgruppen och en viktig del i projektet är att fler ska få kännedom om vården, för att kunna etableras igen och bidra till samhället utifrån sina förutsättningar. Projektet som finansierats av EUs socialfond går mot sitt slut, men idag fick vi veta att det kommer att få en fortsättning.

Västra Götalandsregionen satsar stora resurser på folkhögskolan, både skolor i egen regi och rörelsedrivna folkhögskolor. Utbildningsformer visar sig kunna möta människor som har svårigheter att komma in i samhället på annat sätt. Centerpartiet har varit pådrivande för att göra dessa satsningar.

Centerpartiet tycker att personer som inte klarat skolan ska få en andra chans vid folkhögskola eller vuxenutbildning. Folkhögskolan är viktig för personer som behöver göra en omstart. Folkhögskolan utgör också en viktig resurs för kompetensutveckling t.ex. för att utbilda personer inom vården. Folkbildning och kultur är betyder mycket för det livslånga lärandet. Centerpartiet anser att regionen ska fortsätta att göra satsningar på egna och fristående folkhögskolor.

Centerpartiet tycker att:

  • Folkhögskolan ska fortsätta kunna bidra till att ge människor möjlighet till omstart i livet.
  • Folkhögskolan spelar en stor roll för främjande av livslångt lärande, integration och kompetensutveckling. Det vill vi underlätta.
  • Satsningar på folkhögskolornas högskoleförberedande konstnärliga utbildningar ska stödjas.
Share This