Centerpartiet i Lysekil har på morgonen beslutat att lämna samarbetet med S, LP och MP för att gå i opposition.

– Vi har inte fått tillräckligt genomslag i politiken. Centerpartiet har velat se flera förslag inom områden som förbättrar företagsklimatet, till exempel med ytterligare verksamhetsmark och velat säkra upp frågor bostadsbyggande i hela kommunen. Skolan och ungdomars fritid är också prioriterad för oss. Det har det varit under den gångna mandatperioden och som vi gärna fortsatt satsa på i politisk ledning, men jag konstaterar vi får inte genomslag, säger Monica Andersson, gruppledare för Centerpartiet.

– Centerpartiet är måna om att hela Lysekil ska växa, vi behöver blir fler invånare och fler företag måste välja Lysekils kommun som plats att etablera sig på. Bostäder och service behövs i hela kommunen även i Brastad, Brodalen, Lyse och på Skaftö.  Det är vi väldigt måna om, säger Linn Nielsen som också ingått i förhandlingsgruppen.

– Vi har suttit i förhandlingar under snart två månaders tid. Det har varit uppenbart under en längre tid att vi mindre partier inte anses kunnat bidra till samarbetet. Klimatet i samtalen har inte varit bra och det har förts samtal vid sidan om med andra partier för att säkra majoriteten på centrala platser och för budget. Det är svårt för oss att acceptera. Samarbetet ska fungera under fyra år och när klimatet är dåligt från början är det inte bra för kommunen, fortsätter Monica Andersson. 

– Centerpartiet har tagit ansvar för Lysekil under flera mandatperioder och det kommer vi att fortsätta att göra, men nu i opposition. Vi kommer att lägga ett eget budgetförslag redan ikväll vid kommunfullmäktige. – Vi ska satsa på att bygga Centerpartiet starkt, driva en aktiv oppositionspolitik för hela Lysekils bästa, säger Maria Andersson, ordförande för Centerpartiet i Lysekil.   

Share This