Det behövs mer nära vård och inte nya byggnader, kommenterar Maria Andersson (c), regionfullmäktigeledamot från Lysekil förslaget om att flytta verksamhet till en ny enhet i Håby som Lysekilsposten berättade om i torsdagens tidning. Vården kan allt mer ges i hemmet och i den nära vården, med tekniska lösningar för bäst patientsäkerhet och värdighet. I det läge som patienten blir akut eller svårt sjuk ska den få den bästa vården på det stora sjukhuset. Dessutom, den som redan satt sig i bilen för avancerad specialistvård ska inte behöva mellanlanda på en enhet utan tillräckliga resurser, säger Maria Andersson, som bestämt avvisar tjänstemännens förslag. 

– Förslaget tillhör avdelningen käcka idéer som bör förbli en skrivbordsprodukt, kommenterar Maria Andersson (C) vidare. – Jag förutsätter att Hälso- och sjukvårdsnämnden stoppar förslaget, men det är ju inte den som slutligen bestämmer om en ny lokalisering och en stor investering, det gör slutligen Regionstyrelsen.

– Vi har två utmärkta vårdcentraler i Lysekil, ge dem ett utökat uppdrag i stället, fortsätter Maria Andersson. Dessutom finns en sjukhusbyggnad i Lysekil som är i utmärkt skick. Använd den för den specialistvård som kan göras där.

– Du som patient ska inte behöva känna till eller navigera mellan olika vårdnivåer, förslaget om en specialistenhet i Håby blir bara ett hinder för en sömlös vård, menar Maria Andersson.

Hälso- och sjukvården saknar varken byggnader eller sängar. Det saknas personal som kan vårda. Hela sjukvården är dessutom inne i en stor omställning där allt mer kan göras i hemmet, i ambulansen eller på vårdcentralen istället för på det stora sjukhuset. Att i det skedet komman med ett förslag om att bygga en ny sjukhusbyggnad är inte annat än en riktigt dålig idé, avslutar Maria Andersson  

Share This