Idag meddelade S+V+MP på en hastigt sammankallad presskonferens att de tar över styret i regionen. Konstellationen ska styra i minoritet. Partierna presenterade inget program utan det var bara ett meddelade om att de ska sätta sig i förhandlingar.

Centerpartiet i Västra Götalandsregionen går därmed i opposition

Grönblå Samverkan, som har lett Västra Götalandsregionen de senaste 8 åren. MP valde efter valet sedan att bryta samarbetet för att ansluta sig till S och V. Dessa partier är gemensamt större än M, KD, C och L och blir därmed största minoritet

– Vi anser att samarbetet inom Grönblå Samverkan har fungerat alldeles utmärkt. Även om MP har valt att lämna så anser vi att det är viktigt att fortsätta det goda samarbete som finns mellan de kvarvarande partierna i Grönblå Samverkan, trots att det innebär ett samarbete i opposition, säger Kristina Jonäng, gruppledare och regionråd.

– Centerpartiet kommer i opposition fortsatt att vara en stark röst för att öka tillgängligheten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Vi kommer fokusera på de stora utmaningar som Västra Götaland står inför de kommande åren. Det handlar bland annat om att säkra kompetensförsörjningen, värna ekonomisk stabilitet i en orolig tid, driva på klimatomställningen och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i hela Västra Götaland, konstaterar Cecilia Andersson, regionrådsersättare.

Share This