Idag besökte vi företaget Scanfjord i Mollösund, Orust. Ett företag som varit verksamt i 40 år inom blå näringar, under större delen med musselodling.

Musslor renar havet och blir mat. Resterna från musselodlingen har använts för gödsla åkrar på Orust. Nu försöker de tillsammans med jordbrukare i området att utveckla metoder för förbättra metoderna och återföra resterna till jorden och resterna ska binda kol i jorden.

Musslorna växer under 1,5 års tid på remsor i strandnära områden runt Orust. Stora mängder musslor skördas dagligen, sköljs och paketeras i Mollösund. Blå näringar som förbättrar miljön och ger jobb lokalt.

Det blev musslor till middag.

En blåsig tur runt ön Lyr vid Orust.
Share This