Byggmaterial måste återbrukas i större utsträckning. Tegel, kakel, trä och mycket annat går att återanvända i nya byggnader. Problemet är dock regelverk och att det krävs en större arbetsinsats än att köpa nytt material. I VGR har vi t.ex. återanvänt tegel när nya Högsbo sjukhus byggts. Det är dock flera regler som gör det onödigt dyrt. Jag vill att vi ska ge Boverkets instruktioner så att de gör det enklare och billigare med återbruk. Det ger jobb, en nya marknad med grön tillväxt.

Gjorde en lite film när jag var på Alelyckan i Göteborg.

Share This