Vid senaste Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden hanterade vi en motion om resor för personer som besöker vår region som kongress- och konferensdelegater. Motionären vill underlätta för besökare att resa med kollektivtrafiken, vilket jag tycker är bra. Men det fanns förslag i motionen om att vi specifikt skulle ge en subvention för att locka stora kongresser till länet. Det ställer jag mig tveksam till, därför skrev jag och liberalernas ledamot en protokollsanteckning:

Protokollsanteckning – Ärende 12

Vi röstade för avslag på motionen. Anledningen är att det fanns flera tolkningar om vad förslaget i motionen skulle innebära för kostnader för Västra Götalands skattebetalare.  

Vi anser inte att Västtrafik ska subventionera eller bidra till fria resor, eller ens subventionerade biljetter för konferens- och kongressdeltagare. Det kan inte vara avgörande som beskrivs i motionen att ”..har fri tillgång till kollektivtrafiken. Många regioner väljer att stå för kostnaden för fri kollektivtrafik för kongressdelegater..” för att locka stora kongresser till Göteborg. Däremot vill vi underlätta för delegater att resa med kollektivtrafiken och underlätta för kongressarrangörer att på ett enkelt sätt köpa till fullprisbiljetter för att ge sina deltagare en smidig reseupplevelse.

Vid nämndens sammanträde var det inte klart om att-satsen skulle tolkas som utreda ett pass för att delegater ska ha tillgång fria resor eller om det handlar om tredjepartsförsäljning till ordinarie pris. Det framgår inte heller av svaret på motionen vilka möjligheter som finns i dagsläget. Däremot tycker vi att Västtrafik kan underlätta tredjepartsförsäljning och en enkel biljetthantering. Med bakgrund av oklarheterna kring vad motionen innebär för skattekollektivet fann vi ingen annan möjlighet än att rösta för avslag på motionen.

Maria Andersson (C)                                                     Birgitta Granquist (L)

Göteborgs hamn 2024-02-02

Share This